home ዜና ቤተክርስቲያን ልኡካን ቅዱስ ሲኖዶስ፡ ኣብ ዝተረኽብሉ፡ ክብረ በዓል ኣቡነ ኣረጋዊ ኣብ ኣልክማር ሆላንድ ብድምቀት ከቢሩ

ልኡካን ቅዱስ ሲኖዶስ፡ ኣብ ዝተረኽብሉ፡ ክብረ በዓል ኣቡነ ኣረጋዊ ኣብ ኣልክማር ሆላንድ ብድምቀት ከቢሩ

አብ ንኡስ ሃገረ ስብከት ንግስነት ኔዘርላድስ(ሆላንድ)ከተማ ኣልከማር ክብረ በዓል ጻድቕ አቡነ አረጋዊ ብድምቀት ተባዒሉ።
አብቲ ክብረ በዓል ዋና ጻሓፊ ቅዱስ ሲኖዶስ ብጹዕ አቡነ ሉቃስ ፥ ምኽትል ዋና ኣመሓዳሪ መንበረ ፓትሪያርክ ዲያቆን ግርማይ ዘርአይ፤ አቦ ወንበር ሃገረ ስብከት ኤውሮጳ ሊቀ ካህናት ቀሺ ዘርእሠናይ ቀሺ ሰሎሞን፥ አቦ ወንበር ንኡስ ሃገረ ስብከት ኔዘርላንድ ሊቀ ካህናት ቀሺ ሳምሶም ማኢል፥ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝመጹ ሊቃውንት፡ካልኦትን ተረኺቦም ነይሮም ።
አብቲ ብዕለት ፲ ጥቅምት ፳፻፲፩ ዓ.ም.ግዕ( 20/10/2018) ዝተኸብረ በዓል፡ ብጹዕ አቡነ ሉቃስ 5 ብማዕርገ ክህነት ፡ 35 ድማ ብማዕርገ ዲቁና ቀቢኦሞም።እዞም ደቀይ ብመንፈሳዊ ሂወት በርትዑ እምነትኩም አጽንዑ ዝብል ናይ ሓደራ ቃል ብምሃብ ስርዓተ ተቀብኦ ዛዘሙ።
ክብረ በዓል ኣዝዩ ደስ ዘብል ዓርቢ ድሕሪ ቀትሪ ሰዓት 4 ብዋዜማ ዝጀመረ፡ሰዓት 7 ሸውዓተ ምስ ተፈጸመ ዕዱማት አጋይሽ ናይ ድራር እንግዶት ተገይርሎም ፡ድሕሪ ድራር ድማ ቀጺሉ መደብ ትምህርቲ ሰንበት ስዒቡ ፡ ኣብቲ ዝነበረ ጉባኤ ብአቦና ቀሺ ተመስገን ስብከተ ወንጌል ቀሪቡ ካብቲ ዝተዋህበ ትምህርቲ፡ክ እቲ ንጻድቕ ብስም ጻድቕ ዝቕበል ዓስቢ ጻድቕ ይረክብ፥ካብዞም ንኣሽቱ ንሓደ እኳ ብስም ወደ መዝሙር ጣሳ ዝሑል ማይ ጥራይ ዘስቲ ዓስቡ ከቶ ከምዘይስእን ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ”(ማቴ 10፡40)ከም ዝበሎ፡ንኣቡነ አረጋዊ ጻድቕ ዝኣመሰሉ ቅዱሳን ምኽንያት ጌርካ ዝግበር ግብረ ሠናይ ንእኡ ንጐይታ ምኽባርን ቃሉ ምሕላውን ከም፡ዝኾነን፡ ናይቶም እንኽብሮም ቅዱሳን ዓስቢ ዘውህበና ምዃኑ ኣብሪሆም። ድሕሪ ዚ ቀጺሉ ዝቐረበ መዝሙር ብትምህርቲ ሰንበት ዓበይትን ህጻናትን ኢዩ።ጉባኤ ትምህርቲ ሰንበት ድሕሪ ምፍጻሙ፡ ኣቦታት ካህናት ሰዓታት ኣብጺሖም ስዒቡ ድማ ማህሌት ብመርሒነት ሊቃውንት ደስ ብዘብል ኣገባብ ድሕሪ ምቕራቡ፡ ቅዳሴ አሐዱ ኢሉ ጀሚሩ ብሰላም ተፈጸመ ካባኡ ቀጺሉ ናይ ዕለቱ ትምህርቲ ብመርጌታ ገብረማርያም ድሕሪ ምብጻሑ፡ ዑደት ኮነ ።አቦታት ሊቃውንት “ዘእምደብረ ደናግል ኣባ ኤልያስ ወትሩፈ ምግባር አረጋዊ ዘውገ ሙሴ ወገብረ ክርስቶስ ዝብል ጣዕሚ ዝማሬ አቕሪቦም ።ኣዴታት ብምህለላ ፡ ከምኡ ድማ ኣብቲ ቅዱስ ስፍራ ተረኪቦም ዝነበሩ ውሉደ ክህነትን ምእመናንን፡ ዕልልታን ጣቅዒትን፡ዝተሰነዮ መዝሙር ምስጋና ንኣምላኾም ኣቕሪቦም።አብ መወዳኣታ ድማ ብጹእ ኣቡነ ሉቃስ ቡራኬን ማዕዳን ድሕሪ ምሃቦም ናይቲ ዕለት ፍጻሜ ብሰላም ኮነ።


One thought on “ልኡካን ቅዱስ ሲኖዶስ፡ ኣብ ዝተረኽብሉ፡ ክብረ በዓል ኣቡነ ኣረጋዊ ኣብ ኣልክማር ሆላንድ ብድምቀት ከቢሩ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *