home ዜና ቤተክርስቲያን ልኡካን ቅዱስ ሲኖዶስ ንሓዋርያዊ ዑደት ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ኣትዮም

ልኡካን ቅዱስ ሲኖዶስ ንሓዋርያዊ ዑደት ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ኣትዮም

በስመ ኣብ ወወልደ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሐዱ ኣምላክ!

ብቅዱስ ሲኖዶስ ኤርትራ ዝተላእኩ ኣባል ቅዱስ ሲኖዶስ ዝኾኑ ብጹዕ ኣቡነ ሉቃስ ምስ ዲያቆን ግርማይ ነቲ ኣ15328342_1149398105176010_570892449_nብ ሃገረ ስብከት ኣመሪካን ካናዳን ዝነበሮም ዑደት ብሰላም ዛዚሞም፣ዕለት ፳፰ ኅዳር ፳፻፱ ዓ.ም፡ ከባቢ ሰዓት ትሸዓተ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ለንደን (London He  athrow) ብሰላም ኣትዮም።

እታ ንብዙሕ ግዜ ብብዙሕ መገዲ ክትእቶ ዝተፈተነት ግን ድማ ብዝተፋላለዩ ምኽንያታት በረኸት ቅዱስ ሲኖዶስ ንኽትሳተፍ ዕድል ሲኢና ዝነበረት፡ ግን ከኣ ብተስፋ ሓደ መዓልቲ ክኸውን ምዃኑ ኣሚና እትጽበዮ ዝነበረት፣ ናይ በረኸት ኣፍ ደገ ብምርካብ ምስጋናኣ ዓዚዙ ኣምሲዩ። ብተወሳኺ ድማ ነዚ ሠናይ ኣጋጣሚ`ዚ ዝምነዩ ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ውሉደ ቤተ ክርስቲያን እንቋዕ ሓጎሰኩም ብምባል ሓጎሳ ኣብ ምግላጽ ትርከብ ኣላ።

ኣብቲ ነቶም ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ልእኻን ንምቅባል ዝተገብረ ሥነ ስርዓት ድማ ካብ ኣብ ብዙኃት ከተማታት ዓዲ እንግሊዝ ዝርከባ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እትርከብ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ኣብያተ ክርስቲያንን ማኅበራትን ዝመጹ ውሉደ ክህነት፣ መዘምራን ትምህርቲ ሰንበትን ምእመናንን ዝርከብዎም ብመዝሙርን ዕልልታን እናዓጀቡ ተቐቢሎሞም። ብቅዱስ ኣልባሳት ብቀዋሚ መስቀልን ተዓጂቡ፡ ብግሩም ዝማሬን ዕልልታን ተሰንዩ ብደስ ዘብል ኣቀባብላ እና ተገብረሎም ናብታ ተዳልያትሎም ዝነበረት መጓዓዝያ ድሕሪ ምብጻሕ ብሰላም ናብቲ ዝተዳለወሎም መዕረፊ በጺሖም።

ሉኡካን ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብዚ ሓዋርያዊ ዑደቶም ነተን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኣብ መንጎአን ምፍልላይ15423534_1149511925164628_818989104_n ዝጸንሐ ኣብያተ ክርስቲያን ሓደ ንምግባርን ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ከም ካልኦት ሃገራት ኣብ ዓባይ ብርጣንያውን ሰፊሕ ኾነ ዝርጋሐ ከም ዝህልዋ ንምግባር ዝዓለመ እዩ። ዓባይ ብርጣንያ ብናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሕጊን ሥርዓትን ተቐይደን ዝኸዳ ክሳዕ 25 ዝኾና ዓበይትን ንኣሽቱን ኣብያተ ክርስቲያንን ማኅበራትን ዝርከብኣ ሃገር እያ።

ንልኡካን ቅዱስ ሲኖዶስ ናይ ዓወት ዑደት እናተመነና ንነፍሲ ወከፍ ምዕባለታትን ዕዮ ልኡካን ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብ ቀጻሊ ክንሕብረኩም ኢና።  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *