home ዜና ቤተክርስቲያን ልኡካን ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብ ንኡስ ሃገር ስብከት ጀርመን ታቦታት ባሪኾም የእትዮም

ልኡካን ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብ ንኡስ ሃገር ስብከት ጀርመን ታቦታት ባሪኾም የእትዮም

 

 

 

 

 

ብብጹእ ኣቡነ ቄርሎስ ተመሪሑ ንኣብ ሃገረ ጀርመን ዝርከቡ ምእመናን ንምብራኽን ንምብጻሕን ዝመጸ ልኡኽ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብ ከተማ ቪስባደን ዞባ ሄሰን ዝርከቡ ማሕበረ ምእመናን ንኣስታት 5 ዓመት ብመምርሒ ቅዱስ ሲኖዶስን ሃገረ ስብከትን ንኡስ ሃገረ ስብከትን ተማእኪሎም ክጽበዩ ድሕሪ ምጽንሖም ቀዳም ፲/ጥቅምት/፳፩ ፩ ናይ ቅዱስ ሩፋኤል ባሪኾምሎም።

ምእመናን ከተማ ቪስባደን ነቲ ንነዊሕ ግዜ ክጽበይዎ ዝጸንሑ ታቦተ-ሕጉ ብምርካቦም ዝተሰምዖም ሓጎሶም ገሊጾም። ቀሲስ ሶሎሞን ተስፎም ኣማሓዳሪ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሩፋኤል ኣስዒቦም ሕዝቢ ቪስባደን ናይ ሃይማኖቱን ኣቦታቱን ክቱር ናፍቖት ከም ዘነበሮን ሎሚ ነዚ ዓቢ በረኸት ብምርካቡን ብጣዕሚ ሕጉሳት ምዃኖም ገሊጾም። ተወሳኺ`ውን ወዳሴ ማርያም፣ ዓንቅጸ ብርሃን፣ መልክዓ ማርያም፣ መልክዓ እየሱስ፣ ከምኡ‘ውን ዝተፈላለዩ ዜማታት ቅዳሴን ሰዓታትን ኣጻፊፎም፣ ከምኡ‘ውን ቅድሚ ወርሒ ብመንገዲ ን/ሃ/ስብከትን ሰበኻ ጉባኤን ዝድሊ ቅጥዕታት ኣማሊኦ ክጽበዩ ዝጸንሑ ካብ ምሉእ ጀርመን ዝመጹ 28 ተምሃሮ ፣ ብሊቃውንት ተመርሚሮም ካብ ብጹእ ኣቡነ ቄርሎስ መዓርገ ዲቁና ክቕበሉ ክለዉ፣ ኣርባዕተ ድማ መዓርገ ክህነት ተቐቢሎም። ድሕሪ ጸሎተ ቅዳሴ ድማ ብሊቀ ጳጳስ ብጹእ ኣቡነ ቄርሎስ ቃለ ቡራኬን ትምህርትን ተዋሂቡ። ብጹእ ኣቡነ ቄርሎስ ኣብ ማዕዳኦም ፣ ማሕበረ ምእመናን ኣብ ሃይማኖቶም ክጽንዑን ፣ሓይማኖቶም ክሕል`ዉን ናብ ደቆም ድማ ከመሓላልፍ ተላብዮም። ቀጺሎም ድማ ኣምላኽ ሰላም ከውርደልናን፣ ሃገርናን ቤተ ክርስቲይናን ክሕልወልናን ተመንዮም።

ልኡኽ ቅዱስ ሲኖዶስ ነቲ ኣብ ማእከላይ ጀርመን ዝርከብ ሕዝቦም ምስባረኹ ንኣስታት 300 ኪ-መ ናብ ደቡብ ጀርመን ተጓዒዞም ታቦት ንምእታውን ቤተ ክርስቲያን ንምብራኽን , ናብ እቲ ኣብ ደቡብ ጀርመን ከተማ ፍራይቡርግ ዝርከብ ህዝቦም ኢዮም ኣቢሎም። ኣብ ከተማ ፍራይቡርግ ዝርከቡ ምእመናን ንብጹኣን ኣቦታቶም ንምቕባል ዝድለ ምድላዋቶም ገይሮም ኣብ ጎደናታት ፍራይቡርግ ተቐቢሎም። እቶም ሊቃውንትን ካህናትን ክምኡ‘ውን መዘምራንን ዝርከብዎም ህዝቢ ፍራይቡርግ ብመዝሙርን ዝተፈላለየ ምስጋናን ኣሰንዮም ናብ ቤተ ክርስቲያን ኪዳነ ምሕረት ኣእቲይዎም። ብጹእ ኣቡነ ቄርሎስ ነቲ ቤተ ክርስቲያን ድሕሪ ምብራኾም፣ ታቦተ ሕጉ ብኽብሪ ናብ ቦቱኡ ኣትዩ።ድሕሪኡ ጾሎተ ዋይዜማ ምስ ተፈጸመ፣ብሊቀ ጳጳስ ብጹእ ኣቡነ ቄርሎስ ቃለ ቡራኬን ትምህርትን ተዋሂቡ። ብጹእ ኣቡነ ቄርሎስ ኣብ ማዕዳኦም፣ ምእመናን ኣብ ሃይማኖቶም ክጸንዑ ብፍላይ ድማ እዞም ካብ ብዙሕ መከራ ኣምላኽ ዘውጸኦም መንእሰያት ደቂ ቤተ ክርስቲያን ውዕለት ኣምላኽ ከይርስዑ ፣ንነብፍሶምን ንቤተ ክርስቲያኖም ንሃገሮምን ክኾኑኡ ተላብዮም። ተወሳኺ ነቲ ብምእመናን ዝተገብረሎም ኣቀባብላን፣ ጸፉፍ ምሕደራን፣ ንሕዝቢ ፍራይቡርግን ንካህን ቤተ ክርስቲያን ሊቀ መዘምራን ዘለኣለም ኣመጊሶም።

ድሕሪ ዋይዜማ ናብ ምዕረፊ ኣድራሽ ከይዶም። ብ ኣበ ምኔት ደብረ ዮናስ ገዳም መምህር መልክጼዴቅ ክርስትና ኣብ ስደት ምስ ስደት ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣተኣሳሲሮም ናይ ዕለቱ ትምህርት ተዋሂቡ፣ ድሕሪ ድራር ድማ ቀጺሉ ስዓት 11 ድሕሪ ቀትሪ ማሕሌት ጀሚሩ፣ ሰዓት 9.፣00 ቕድሚ ቀትሪ ድማ ብጸሎተ ቅዳሴ ተዛዚሙ። ካብተን ኣብ ደቡብ ጀርመን ዝርከባ ኣብያተ ክርስቲያናት ዝመጹ፣ 11 ዲያቆናት መዓርገ ክህነት ከምኡ‘ውን 1 መዓርገ ዲቁና ድማ ተቐቢሎም።

ምእመናን ከተማ ፍራይቡርግ ከጠምቑን፣ ክቖርቡን ንኣስታት 3 ሰዓታት ብባቡር ይጉዓዙ ከምዝነበሩን፣ ሎሚ ግን ኣምላኽ ዓበይ ግብሪ ከምዘገበረሎምን፣ እሞ ታቦተ እግዚኣብሔር ጥራይ ዘይኮነ፣ ብብጹኣን ኣቦታት ተባሪኹን ተመሪቑን ክወሃቦም ዓበይ ሓጎስ ከምዝተሰምዖም፣ ናይ‘ቲ ቤተ ክርስቲያን ኣመሓዳሪ ሊቀ መዘምራን ዘለኣለም ገብረሕይወት ገሊጾም።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *