home ዜና ጽድቅ ምሕረተ-እግዚአብሔር ብቤተክርስቲያን’ዩ!

ምሕረተ-እግዚአብሔር ብቤተክርስቲያን’ዩ!

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን!

2ይ-ክፋል

“ምሕረትን ፈራድነት ንእግዚአብሔር ጥራይ ዝሰማማዕ ምልኣታዊ ባሕርዪኡ’ዩ!” ኢልና ክንመሃር እንከለና፡ እዘን ብክልተ ጫፋት ተቓረንቲ ዝኾና ቃላት፡ ግን ኣብ’ዛ ዓለም ብኢድ ቤተክርስቲያን ዝከናወና ገይሩ ከምዝሰርዖ ክርሳዕ ዘየብሉ ሓቂ’ዩ። ማለት ካብ ዘመነ ሕገ-ልቦና ክሳብ ዘመነ ሓዲስ፡ ደቂ ሰባት በብዘመኑ ካብ እግዚአብሔር ዝህልዎም ርሕቀት እናቀራረበት፡ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዘለዎም ትዕቢትን ድርቅናን ድማ እናኣረመትን ፍርዲ እናሃበትን እትነብር ቤት’ያ ቤተክርስቲያን። ምበኣርከስ ቤተክርስቲያን መንፈሳዊ ሕክምና ንዝደለየ ወዲሰብ፡ ምሉእ ኣምላኻዊ ሕክምና ዝከናወነላ፡ ፍርዲ ንዝግበኦ ኣካል ድማ መንፈሳዊ ዳንነት ዝካየደላ፡ ኣብ ምድሪ እትርከብ መንበረ-እግዚአብሔር’ያ። ነዚ ክምህረና ዝኽእል ክልተ ኣብነት ክንርኢ፥-

ኣዳም ምስ ተፈጥረ ዘኽበረቶን ልዕል-ልዕል ዘበለቶን ሕብረት ቤተክርስቲያን ናይ ቅዱሳን መላእክት’ያ። ብዓብዪ ኣድናቖትን ክብርን መጎስን፡ ንኣዳም ናብ ክብሪ ዘምጸቶ ቤተክርስቲያን’ያ። እዛ ሕብረት ቤተክርስቲያን’ዚኣ፡ እታ ኣቐዲሙ እግዚአብሔር ብዛዕባ መልክዕን ክብርን ኣዳም እንታይ መሲሉ ከምዝፍጠር ዘተንብሃላ ሕብረተ ቅዱሳን መላእክት ኴና፡ “ከም መልክዕናን ከም ምስልናን ሰብ ንፍጠር!” ኢሉ ብዓውታ ክነግራ እንከሎ፡ ንዓኣ “ሓደ ነገድ ጎዲልና!” ኢላ ስኽፍታ ይስምዓ ስለዝነበረ ቃላቱ ንዓኣ ብስራት’ዩ ነይሩ፡፡ ነቲ ሰንኪ ትዕቢቱ  “እስከ ክንዳይ ኣኺሉ ንቦታይ ክትክእ ዝኽእል ፍጥረት እንተፈጢሩ ክርኢ’የ!” ኢሉ ኣብ ክንዲ ብትሕትና ምስታ ቤተክርስቲያን ዝሓብር፡ ንዘይምንሳሕን ትዕቢትን መሪጹ ኣብ ዓመጽኡ ዝደረቐ ዲያብሎስ፡ ማሕበረ-ቤተክርስቲያን ድማ ከም ዝፍለ ዝገበረቶ ግን ንዑኡ ዘሰምብድ ዜና’ዩ ነይሩ ናይ ኣዳም ኣፈጣጥራ። ስለዚ እታ ማሕበረ-መላእክት በቲ ዝነበራ ዓብዪ ሕንጡይነትን መልክዕ ኣዳም ክትርኢ ምድላይን ተደሪኻ፡ ነቲ መሬታዊ ኣዳም ብርሃናዊ ግምጃ ኣልቢሳ ናብ ናይ ክብሪ በቱኡ ከምዝኣቱ፡ ኣብኡ ድማ ንሸውዓተ ዓመታት ብኽብሪ ኣብ ውሽጣ ኴኑ ክነብርን ጸጋን ክብርን እግዚአብሔር እናተማቐለ ክቕመጥን ጌራቶ።ምስ ወደቐ’ውን እንተኾነ ካብ ማሕበራ ከምዝፍለን ከይምለስ ኣፍ ደጌኣ ክትዓጽን ነይርዋ። 

ኣክሲማሮስ ዘረቡዕ ገጽ61፡ ዘፍ3፥24፡ 3ይ መቃ1፥3-5

ኣዳም በቲ ዝፈጸሞ ከቢድ በደልን ዝተዋህቦ ፍርድን ብምልኣት ምስ ተኣመነን ምስተናሰሐን ከኣ፡ እታ ማሕበረ ቅዱሳን መላእክት ቀልጢፋ ክትዕረቖን ረዲኤታ ክትሰደሉን ክኢላ። ቅዱስ ያዕቆብ “እቲ ካብ ኲሉ ክፉእ ዘድኀነኒ መልአኽ ይባርኮም። ስመይን ስም ኣቦታተይ ኣብርሃምን ይስሓቕን ኣብኣቶም ይጸዋእ። ኣብ ማእከል ምድሪ ድማ ይብዝሑን ይሰስኑን” (ዘፍ48፥16)፡ ብምባል ነቲ ኣብ መንጎ ቅዱሳን መላእክትን ኣብ ምድሪ ዝነበረት ቤተ ኣምልኾ ደቂ ሰባትን ዝነበ ምቅርራባት ኣጒሊሑ ይገልጸልና። ማለት ኣቦና ቅዱስ ያዕቆብ ረዲኤን በረኸትን እግዚአብሔር ክወሃብ እንከሎ  ንሱ ኣብ ምድሪ፡ ንሳ’ታ ማሕበረ ቅዱሳን መላእክት ግን ኣብ ሰማያት እንከላ’ዩ።

ካልኣይ ኣብነት ክንርኢ እንተዄና ድማ፡ ኣቦና ኣዳም ንደቁ ዝገበሮ ፍርድን ትእዛዝን’ዩ። ንደቁ “መስዋእቲ ንፈጣሪኹም ኣቕርቡ” ኢሉ ዝኣዘዘሉ ምኽንያት ነይርዎ’ዩ። ንሱ ኸኣ ቃየል ልዕሊ ፍርድን ፍቓድን ቤተክርስቲያን ክኸይድ ስለዝሓለነ፡ “ኣነ ክምርዖ እንተዄነ፡ ነዛ ምሳይ ዝተወልደት ማንታይ ስለዝደሊ ግድን ፍቃደይ ክከናወን ኣለዎ፡ ንዓኹም ግን ኣይእዘዝን’የ!” ብምባል ኣንጻር ፍርዲ ኣዳምን ሄዋንን ስለዝኣደመ’ዩ፡፡ ፍርዲ ኣዳም ከኣ ምስታ ሰማያዊት ቤተክርስቲያን ዘይቃረን ምዃኑ ከረድኦ ስለዘለዎ፡ ባዕሉ ቃየል ፍርዲ ቤተክርስቲያን ክርዳእ ንፈጣሪኡ መስዋእቲ ከቕርቡ ተነግሮ። እግዚአብሔር ድማ፡ ኣብ ልሳን ኣዳም ኴኑ ይብዪን ከምዝነበረ ብግህዶ ነገሮ። ክኒኡ’ውን “ቃየል ሓጢኣት ትቃጸወካ ኣላሞ፡ ከይትስዕረካ ተጠንቀቐላ!” ብምባል ነቲ ብድርቅንኡን ንማሕበረ ቤተክርስቲያን ደብረ-ቅዱስ ብሰንኪ ዘይምእዛዙን፡ ዘዋህልሉ ዝነበረ ሓጢኣት ናብ ዝበኣሰ ከይበጽሕ ኣቐዲሙ ኣጠንቀቖ እግዚአብሔር። በቲ ድሒሩ ብምኽሪ ዲያብሎስ ዝገበሮ ዝኸፈአ ኣበሳ ግን፡ ካብ ቤተክርስቲያን ክፍለን ካብታ ናይ ቅዱሳን ሰፈር፡ ደብረ ቅዱስ ወጺኡ ክዂብልልን፡ ናይ በይኑ ናይ ሓጢኣት ከተማ ሓኒጹ ክነብርን ክኢሉ። ቃየል ተፈልዩ፡ ኣብ ክንዳኡ ሴት ተተኪኡ።  በዚ መንጽር ከኣ እታ ብኢድ ኣቦና ኣዳም ኣብ ደብረ ቅዱስ እትቕለስ ዝነበረት ቤተክርስቲያን ናይ ሕገ-ልቦና፡ ንደቂ ሰባት ረዲኤተ እግዚአብሔር ብመጠኑ ተውህብ ነይራ፡ ብዪንን ፍርድን እግዚአብሔር ድማ ይግለጸላ ነይሩ።

ዘፍ4፥1-7፡ ቀሌሜንጦስ 2፥29-39

እግዚአብሔር ኣምላኽና ምሕረቱን ረዲኤቱን ክልእኸልና፡ ካብ ተጻራሪ ዲያብሎስ ድማ ክሕልወና ቅዱስ ፍቃዱ ይኹን።

ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን!
3ይ ክፋል ይቕጽል… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *