home ዜና ጽድቅ ምሕረተ-እግዚአብሔር ብቤተክርስቲያን’ዩ!

ምሕረተ-እግዚአብሔር ብቤተክርስቲያን’ዩ!

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን!

1ይ ክፋል

“ባሕርይ ሰብን ባሕርይ እግዚአብሔርን ተቐራና’ዩ!” ዝብል ኣስተምህሮ ናይ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን’ዩ። ሰብ ማለት “ሓማሚ ተቐንዛዊ፡ ጠማዪ ጸማኢ፡ ደኻሚ ተሰናፊ፡ ደቃሲ ተተኻሲ፡ ወዳቒ ተሰባሪ ከምኡ ድማ ኣብ ዓለም ውሱን ዕድመ ዝውንን ብስጋ ሞዋቲ፡ ኣብ ዳግማይ ትንሳኤ ድማ ተስፋ ርስቲ ሰማያት ዘለዎ ክቡር ፍጥረት’ዩ” ተባሂሉ ይንገር። 

ፈጣሪ ማለት ግን በንጻሩ ኲሉ ዝኽእል፡ ኣብ ኲሉ ዝርከብ ፍጹም ባሕርይ ዝውንን ኣምላኽ’ዩ፡ ስለዚ ሰባት ክሓሙ እንከለዉ ናብቲ ዝፈጠሮም ኣምላኽ ይምሕጸኑሞ፡ ይፍውሶም፡ ኣብ ድኻሞም የበራትዖም፡ ብስጋን ነብስን ክሳቐዩ እንከለዉ፡ ጥርዓኖም ሰሚዑ ጸግዕን እምባን ይኾኖም። ማለት ደቂ ሰባት ናብ ቤተክርስቲያን ኬዶም ክበኽዩ፡ ምስ ኣባት ነብሶም ክዘራረቡ፡ ሓጣውኦም ሓንቲ ከየትረፉ ክናዘዙ፡ ዘሕምሞን ዘሳቕዮምን ነገራት ኲሉ ነቶም ቤተክርስቲያን ዝወከለቶም ኣቦታቶም ክነግሩ ከምዘለዎም ገይሩ ናይ ምድሓን መንገዲ ሰረዐ እግዚአብሔር። እቶም ኣብ ቤተክርስቲያን መንፈሳዊ ዶክተርነት ዝተቐበሉ ኣቦታት ካህናት ድማ፡ በቲ ዝተዋህቦም ጸጋ ንኲሉ ብሓጢኣቱ ዝነብዕ ሰብ፡ ጾሩ ኣብ ምርጋፍ ዓቢ ኣስተዋጽኦ ይገብርሉ፡፡ ማለት መሪር ተግሳጽ ንዘድልዮ ተግሳጽ፡ ሱቧኤ ንዝግበኦ ብርቱዕ ቀኖኖ፡ ርሃጽን ድኻምን ዘለዎ ስግዳን ንዝግበኦ ስግዳን፡ ምምጽዋንት ክህብ ንዝግበኦ ምጽወታ… ከከም ክብደቱ ሓጣውአት ተነቒሶም ጨሪሶም ዝንቀልሉ ባይታ የጣጥሑ፡፡ ሽዑ እቶም ንነብስና ዘሳቕዩ ናይ ዲያብሎስ መቚሓት በቲ ዝተዋህቦም ስልጣነ-ክህነት ይበጣጥስዎ’ሞ ፍጹም ዝኾነ ምሕረት ከምዝኽሰተልና ይገብሩ።

ህልውና ወዲ ሰብ ኣብ ማሕጸነ ኣዴኡ’ዩ ዝጅምር ደኣምበር ሃንደበት ኣብዛ ዓለም ከም ካብ ሰማት ዝወረደ ኮኾብ ኴኑ ኣይኮነን ዝመጽእ፡፡ እወ በብቚሩብ ኣብ ማሕጸን ኣዲኡ ይዓኲኽ፡ ኣብኡ ተረኺቡ ከኣ እግዚአብሔር ብጥበቡ ንሰብ ይሓንጾን ይምግቦን። ከምታ መዓልታ ኣኺላ ናብ መሬት እትወርድ ፍረ-ተኽሊ ምስ በጽሐ ከኣ፡ ድሕሪ ትሽዓተ ኣዋርሕ ናብዛ ዓለም ከምዝመጽእ ይገብሮ። ኣብዛ ዓለም ንዘላ ዕድሜኡ’ውን ብኣምላኻዊ ኣቦነቱ ዝምግቦን ዝንከባኸቦን እግዚአብሔር’ዩ። ክንዮ’ዚውን ንሰብ” ኣለኒ ጽዒረሉ’የ!” ኢሉ ዝሓስቦም ነገራት ክሳብ ዘጥሪ ይገብሮ። እንተኾነ ናይ ኲላቶም ሃብትታት ዋንነቱ ናይ እግዚአብሔር ምዃኑ መታን ክርዳእ፡ ንዂሉ ገዲፉ ጥራሑ፡ ባዶ ኢዱ ሬሳ ኴኑ ናብ መቓብር ከምዝወርድ ይገብሮ። 

“ክንዮ መቓብርከ መን’ዩ ዝረድኣኒ፧ ናበይ’የ ዝኸዶ!” ኢሉ ብዛዕባ ድሕሪ ልደተ-መቓብር ንከይሻቐል፡ ኣብ ምድሪ እንከሎ ብዛዕባ ተስፋ መንግስተ ሰማያት ከምዝመሃርን ከምዝፈልጥን ይገብሮ። ስለዚ ሰብ ካብዛ ዓለም ክፋኖ እንከሎ፡ ምሉእ ዝኾነ ስንቂ ተስፋ ሰማያት ሒዙ ንክኸይድ ዓቢ ዕድል ኣለዎ። እዚ ድማ ካብ ኣዴኡ ቤተክርስቲያን ከይተፈለየ፡ ነብሱ ካብ’ቶም ክኣስርዎን ናብ ሲኦል ክወስድዎን ዝኽእሉ፡ ካብ ውድቀት ሓጢኣት እንተተሓልዩ፡ ኣብ ውድቀቱ እንተዘይጸኒዑ፡ በብዕለቱ ዝገብሮም ሓጣውእ ምስ ኣባት-ነብሱ እንተተዘራሪቡ፡ ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን እንተተቐቢሉ፡ መንፈሳዊ ትሩፋት እንተገይሩ ኢዩ። 

እግዚአብሔር ኣምላኽና ንነብስና ካብ ሓጢኣት ተፈልያ መንግስቱን ጽድቁን ጥራይ ከምትርኢ ክንገብራ ኀይለ-ጥበቡ ይልአኸልና።

ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን!

2ይ ክፋል ይቕጽል… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *