home ምክረ አበው ምክር እምኀበ ቅዱስ ኤፍሬም

ምክር እምኀበ ቅዱስ ኤፍሬም

  በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፩ዱ ኣምላክ ኣሜን!

ዘለዓለማዊ ሕይወት ዝህብ ቃለ እግዚኣብሔር፡ ንምምሃር ነጻ ፍቃድ እምበር ግዲ ዝብሃል የለን። ሕያው ኮይነ ክንነብር፡ምርጫይ ቃለ እግዚኣብሔር እዩ ኢልካ እንድሕር ወሲንካ፡ ቃለ ኣግዚኣብሔር ዝዝርኣልካ ግራት ስለ ዝኾንካ ግራትካ ካብ እሾኽን ተኾርባን ናጻ ግበሮ። እንተዘይኮይኑ ንጹህ ዘርኢ ኣብ እሾኽን ተኾርባን ተዘሪኡ ንፍረ ኣይበቅዕን(ኣይበጽሕን) እዩ። ከም ህኩይ ሓረስታይ ግራት  ከይቆጥቆጥካ ዘርኢ ደርቢካ ምህርቲ ኣይትጸበ። ስለዚ ህያው ዝገብር ቃለ እግዚኣብሔር እንድሕር ድኣ መሪጽካ፡ ኣብ ግራትካ ዘሎ ሦክ ወኣመኬላ ኣጽርዮ። ቀጺልካ ስጋኡ ብምቁራስ፡ ደሙ ብምፍሳስ ዳግም ዝፈጠረና፡ኣብ መስቀል ብዝፈጸሞ ተበጃውነት ዘድሓነና፡ኢዱ ትኽብክበን መጓሴኡ፡ ምእንቲ ቅዱስ ስሙ ኢሉ ብመገዲ ጽድቂ ዝመርሓና፡ትንሳኤ ሕይወትና፡ከም ስራሕናን ግብርናን ዋጋ ዝከፍለና ንሱ ወልድ ዋህድ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እሞ። ነቲ ብንዝሓተ ደሙ ዝተሻየጠና፡ብምፍሳስ ደሙ ዘንጽሓና እግዚኣብሔር ኣይክቁጥዓካን እዩ። ኣብ ጉዕዞ ህይወትካ ገለ ዕንቅፋት ተገጠመካ ድማ፡ ካብ ቁጥዕኡ ለውሃቱ፡ካብ መዓቱ ምሕረቱ ክዓዘልካ እዩ።

  ብበደል ብጻይካ ትቁጣዕን ትቅየምን እንተ ኴንካ፡ብኡ መንጽር ቁጥዐ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሌኻ ምዃኑ ተረዳእ።( ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘኣበሰ ለነ) ንዝበደሉና  በደሎም ከም ዝሓደግናሎም ኣበሰና በደልናን ሕደገልና ኢልካ ኣብ ትጽልየሉ ግዜ፡ኣብ ቅድሚ ኣግዚኣብሔር ብሓሶት ትቀውም ከምዘለኻ (ፍለጥ)። ከምኡ ውን ብበደል ብጻይካ ብዙሕ ትቁጣዕን፡ሕኒን ትብል እንተኾ(ኴ)ንካ ግራት ልብኻ ማሕደር ጽልኢ ኮይኑ መሠልጠኒ ሓጢኣት እያ ትገብረካ እሞ።ኣብ ኩራኻ ፀሓይ ኣይዕረብካ። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓደገልና ኣርኣያ ዘክር። ሕጊ ብምጥሓስና ንዘምጻእናዮ ሞት፡ ብሞት ተፋሊሙ ውልድነትና ክመልስ ኣብ መስቀል እንከሎ፡ ጭካነ ብዝተመልአ  ብዙሕ መከራ ግፍዕን (ንዝወረድሉ) ፍጡራቱ እኳ ምሕረት ክህቦም ሕድገት ክገብረሎም ኢና (ንምልከት)። እሞ ንስኻ ተኻፋሊ ናይቲ ንድሕነት ኩሉ ዓለም ዝፈሰሰ ክቡር ደም፡ዝተቆርሰ ቅዱስ ሥጋ ኣብ ትኾነሉ ግዜ። እግዚኣብሔር ምስኻ ሕብረት እዩ ዝገብር። ኣብ ጎይታ ቂምን በቀልን ዝብሃል የለን። ቂምን በቀልን ብጻይካ ኣብ ትሕዘሉ ግዜ፡ ብመንገዲ ቅዱስ ምሥጢ ሥጋሁ ወደሙ ኣቢልካ ምስ ጎይታ ዝነበረካ ሓድነት ምፍልላይ ተኸቲልዎ ከም ዘሎ ተረዳእ።

ጸሎት ናብ እግዚኣብሔር እትወስድ ቀጣን መንገዲ እያ። ካብ ሓጢኣት ተሓሪምካ እትጽለ ጸሎት ብዙሕ ፍሬ ኣለዋ።ኣብ ልዕሊ  ብጻይካ ኣሉታዊ ዝኾነ ስነ ሓሳብ ሒዝካ፡ ንጎይታ ዝገበርካዮ ኣሉታዊ ስራሕ ብኣወንታ ክርዳኣልካ (ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተኒ)ኢልካ  ምልማን። ኣብ ቅድሚ ወዲ ሰብ ዘይኮነስ፡ኣብቲ ንልብን ኮላሊትን ዝምርምር ጎይታ ቆይምካ ከም ዘለኻ ዘክር እሞ፡ እትገብሮ ዘለካ እግዚኣብሔር ከም ምጽራፍ ከይኮነካ ተጠንቀቅ።

 ምክረ ሰናይት ለኩሉ ዘይገብራ)ማለት ምኽሪ ንዝገብራ ሰናይ እያ ከም ዝበለ ልበ ኣምላክ ቅዱስ ዳዊት፡ ቅዱሳን ኣበዉ ዝመከሩና ምኽሪ ሰኒቅና መንፈሳዊ ሕይወትና ከነጣናኽር እግዚኣብሔር ይሓግዘና።

       በረከቱ ወረዲኤቱ ለቅዱስ ኤፍሬም የሃሉ ምስለ ኩልነ ውልደ ጥምቀት ለዓለም ዓለም ኣሜን!

ስብሓት ለእግዚኣብሔር ልዑል

 ወለወላዲቱ ድንግል

ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን!


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *