ካብ ካማዊ እኩይ ተግባር ወጺእና ሴማዊ ሰናይ ተግባር ንምረጽ።

በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፩ዱ ኣምላክ ኣሜን! ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ታሪኽ ነብረ ንምባል ዝጽሓፍ ዘይኮነሥ፡ንውሉድ ወለዶ ዝጠቅም ምኽራዊ፡ተግሳፃዊ ትርጉም ዘለዎ፣ ዘልዓለማዊ ሕይወት፡ ብምትእምማን ንኽትሕነጽ ሕቶታትካ መሊሦም እምነትካ ዘበርኹ እዮም። ኖኅ ኣብ ዘመን ሕገ ልቡና ዝነበረ ጻድቅ ኣቦ እዩ።(ዘፍ9፥1) ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረት ዓለም ብፍጹም ዘይሥነምግባራዊ ግብራት ካብ እግዚኣብሔር ሪሒቃ ነበረት። ጽድቂ ኖኅ ነጊርና፡ …

ድንቅነት ፍጥረታት ብዛዕባ ድንቅነት ፈጣሪኦም ይትርኹ!!

ወዲ ሰብ ኣብዛ ዓለም ንዘሎ ሕይወቱ፡ ብዝተፈራረቑ ነገራት ዝተኸበበ’ዩ። ሓጎስ ሓዘን፡ ፍርሒ ጅግንነት፡ ፍልጠት ድንቊርና፡ ሃይማኖት ክሕደት፡ ፈውሲ ሕማም… ብዙሓት ካለኦት ተቓረንቲ ነገራት ክጥቀሱ ይከኣሉ’ዮም። ነዚኣቶም እግዚኣብሔር ንሱ ብዝፈልጦ ኣምላኻዊ ምኽንያት ኣብዛ ምድሪ ከምዝህልዉ ገበረ። ኣብዚ ትኽክላዊ ዝኾነ ናይ ሃይማኖት ፍልጠት ክህሉ የድሊ። ሃይማኖተኛታት ብዛዕባ እግዚኣብሔር ኣብዛ ዓለም ሽግርን ራህዋን፡ ጸልማትን ብርሃንን፡ ሞትን ሕይወትን ኣፈራሪቑ …

ቅዱስ ትውፊት

በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ ኣምላክ ኣሜን! 2ይን መወዳእታን ክፋል ኣብ ዝሓለፈ ክፋል ትምህርቲና፣ ብዛዕባ ሓፈሻዊ ትርጉም ቅዱስ ትውፊትን ትምህርቲ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ ትውፊት ርኢና ኔርና። ኣብዚ ክፋል ድማ ብዛዕባ ቅድምና ቅዱስ ትውፊትን ኣገዳስነት ትውፊትን መለለዪ ኦርቶዶክሳዊ ትውፊትን ክንርኢ ኢና። ሰናይ ናይ ንባብ ግዜ ይግበረልና። ቅድምና ቅዱስ ትውፊት ቅዱስ ትውፊት …

ቅዱስ ተውፊት

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን! 1ይ-ክፋል ሰዋስዋዊ ትርጉሙ ምስ ንምልከት፡ ትውፊት ማለት ምቅብባል፡ ምውርራስን ምትሕልላፍን ማለት እዩ። ሃይማኖታዊ ትርጉሙ ግን ካብ ቅዱሳን ኣበው እናወረደን እናተዋራረድን ካብ ዘመን ናብ ዘመን ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተሰጋገረ ዝመጽእን ዘሎን ዝነብርን ኦርቶዶክሳዊ ውርሻ ኦርቶዶክሳውያን ኣበው እዩ። ልክዕ ከም ኣብ ቛንቛ ትግርኛ፡ ስያሜን ትርጉሙን ብካልኦት ልሳናት ምስ …

ምሕረተ-እግዚአብሔር ብቤተክርስቲያን’ዩ!

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን! 3ይን መወድእታን ክፋል እግዚአብሔር ኣብ ደቂ ሰባት ኣትይዎ ዝነበረ እሙን ኣምላኻዊ ቃል ኪዳን ናብ ፍጻመ ገጹ ክቀራረብ ምስ መጀረ፡ ንደቂ ሰባት ብመጽሓፍ ክዛረቦም ጀመረ። ታቦት ቀሪጹ ሕግታቱ ጽሒፉ ከኣ ሃቦም፡፡ “ቤት ስርሑለይሞ፡ ኣብኡ ተኣኪብኩም ጸውዑኒ፡ ኣነ ድማ ኣብኡ ተገሊጸ ንዓኻትኩም ዝኸውን ትእዛዝን መምርሕን ክህበኩም’የ!” ክብሎም ጀመረ። እዚ …

ምሕረተ-እግዚአብሔር ብቤተክርስቲያን’ዩ!

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን! 2ይ-ክፋል “ምሕረትን ፈራድነት ንእግዚአብሔር ጥራይ ዝሰማማዕ ምልኣታዊ ባሕርዪኡ’ዩ!” ኢልና ክንመሃር እንከለና፡ እዘን ብክልተ ጫፋት ተቓረንቲ ዝኾና ቃላት፡ ግን ኣብ’ዛ ዓለም ብኢድ ቤተክርስቲያን ዝከናወና ገይሩ ከምዝሰርዖ ክርሳዕ ዘየብሉ ሓቂ’ዩ። ማለት ካብ ዘመነ ሕገ-ልቦና ክሳብ ዘመነ ሓዲስ፡ ደቂ ሰባት በብዘመኑ ካብ እግዚአብሔር ዝህልዎም ርሕቀት እናቀራረበት፡ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዘለዎም …

ምሕረተ-እግዚአብሔር ብቤተክርስቲያን’ዩ!

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን! 1ይ ክፋል “ባሕርይ ሰብን ባሕርይ እግዚአብሔርን ተቐራና’ዩ!” ዝብል ኣስተምህሮ ናይ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን’ዩ። ሰብ ማለት “ሓማሚ ተቐንዛዊ፡ ጠማዪ ጸማኢ፡ ደኻሚ ተሰናፊ፡ ደቃሲ ተተኻሲ፡ ወዳቒ ተሰባሪ ከምኡ ድማ ኣብ ዓለም ውሱን ዕድመ ዝውንን ብስጋ ሞዋቲ፡ ኣብ ዳግማይ ትንሳኤ ድማ ተስፋ ርስቲ ሰማያት ዘለዎ ክቡር ፍጥረት’ዩ” ተባሂሉ ይንገር።  ፈጣሪ …

ጒየይ እምክብር ከመ ትከብር !

ክትከብር እንተደሊኻ፡ ካብ ክብሪ ህደም! (ማ.ይስሐቅ ኣንቀ2፡11) በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን! ወዲ ሰብ ክብሪ ንምርካብ ኢሉ ዘሕለፎም ተጋድሎታት ብዓይነቶም ይዂን ብዓቐን ቊጽሮም ኣዝዮም ዝተፈላለዩን ብዙሓትን ኢዮም። እወ ሰባት ዝጻረፉ፡ ዝቋየቑ፡ ዝበኣሱ፡ ዝነዓዓቑ፡ ዝዘምቱ፡ ዝዕምጹ፡ በንጻሩ’ውን ዝመሃሩ፡ ዝጽዕሩ፡ ዝርህጹ፡ ዝሰርሑ፡ ዘንብቡ፡ ዝምጽውቱ፡ ዝጽልዩ፡ ዝሰግዱ፡ ዝናስሑ፡ ዝቖርቡ፡ ዘመስግኑ… ክብሪ ንምርካብ’ዩ። ድምር ተግባራት ደቂ …

ድንቅነት ፍጥረታት ብዛዕባ ድንቅነት ፈጣሪኦም ይትርኹ!!

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን! ወዲ ሰብ ኣብዛ ዓለም ንዘሎ ሕይወቱ፡ ብዝተፈራረቑ ነገራት ዝተኸበበ’ዩ። ሓጎስ ሓዘን፡ ፍርሒ ጅግንነት፡ ፍልጠት ድንቊርና፡ ሃይማኖት ክሕደት፡ ፈውሲ ሕማም… ብዙሓት ካለኦት ተቓረንቲ ነገራት ክጥቀሱ ይከኣሉ’ዮም። ነዚኣቶም እግዚአብሔር ንሱ ብዝፈልጦ ኣምላኻዊ ምኽንያት ኣብዛ ምድሪ ከምዝህልዉ ገበረ። ኣብዚ ትኽክላዊ ዝኾነ ናይ ሃይማኖት ፍልጠት ክህሉ የድሊ። ሃይማኖተኛታት ብዛዕባ እግዚአብሔር ኣብዛ …

ስውርቲ ልሳነ-እግዚኣብሔር!!

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ኣሜን! እግዚኣብሔር በታ ስውርቲ ልሳኑ ገይሩ ብዘሎ ዓይነት ቋንቋታት ንክሰብኽ ዘይእግሞ ክንሱ፡ ልሳን ካባና ካብ ፍጡራቱ ይልቃሕሞ ብኣኣ ገይሩ ንዓና ይሰብከና። ኲሉ ዝኽእል ክንሱ፡ ብንሕና እንኽሎ ቋንቋ ገይሩ ይምህረና። ልሳን ዘይሰኣኖ ክንሱ፡ “ልሳን’ባ ኲኑኒ!” ኢሉ ንደቂ ሰባት ይልምኖም። ክእዝዞምኮ ይኽእል ነይሩ’፡፡ ግን ሓይሊ ንኸይጥቀም ናጻ ፍቓደኝነት ናይ ደቂ …