home ምክረ አበው ካብ ካማዊ እኩይ ተግባር ወጺእና ሴማዊ ሰናይ ተግባር ንምረጽ።

ካብ ካማዊ እኩይ ተግባር ወጺእና ሴማዊ ሰናይ ተግባር ንምረጽ።


በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፩ዱ ኣምላክ ኣሜን!

ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ታሪኽ ነብረ ንምባል ዝጽሓፍ ዘይኮነሥ፡ንውሉድ ወለዶ ዝጠቅም ምኽራዊ፡ተግሳፃዊ ትርጉም ዘለዎ፣ ዘልዓለማዊ ሕይወት፡ ብምትእምማን ንኽትሕነጽ ሕቶታትካ መሊሦም እምነትካ ዘበርኹ እዮም። ኖኅ ኣብ ዘመን ሕገ ልቡና ዝነበረ ጻድቅ ኣቦ እዩ።(ዘፍ9፥1) ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረት ዓለም ብፍጹም ዘይሥነምግባራዊ ግብራት ካብ እግዚኣብሔር ሪሒቃ ነበረት። ጽድቂ ኖኅ ነጊርና፡ ንግብሮም ንምዉቃስን ንምኽሳስን ዘይኮነስ ብሰሪ ክፉእ ተግባር ዝመጽእ መቅጻዕትን ጽድቂ ዘኸትሎ ርፉታን ንምግላጽ ዝኣክል እዩ። ኣብ ማእከል እዛ ናይ ሓጢኣት ዓለም፣ ኖኅ ጻድቅ ነበረ። ሎሚ ብቴክኖሎጂ ቀዳማይ ዓለም ዝብሃል፣ ግን ከኣ ውርጹጽ ሰብ ተዘይረኺቡ ንጥፍኣት ዝቀርብ ዓለም ብጽድቂ ንምንባር ኣሸጋሪ እዩ ዝብል ኣመለኻኽታ ንኽንቅይሮ ናይ ኖህ ታሪኽ ብኣቅሌሳያዊ ስልቲ ኣተረጓጉማ ምምልካት ይመርጽ።

ናይ ኖኅ ታሪኽ ከምዚ እዩ። ኣብ ዓለም ሓጢኣት ስለ ዝበዝሐ እግዚኣብሔር ንዓለም ብማይ ኣይኂ ከጥፍኣ መደበ። ኖኅ ጻድቅ ስለ ዝነበረ እግዚኣብሔር ካብቲ ጥፍኣት ዝድሕነላ መርከብ ክሰርሕ ኣዘዞ። ኖኅ ድማ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝኣዘዞ ኩሉ ገበረ። ካብ ኩሉ ዓይነት ኣንሥሳታት ተባዕታይን ኣንስታይን ከእቱ ምስ ሾምንተ ርእሱ ኣብኣ ክዕቆብ ነገሮ ከምኡ ውን ገብረ። ጻድቅ ስለ ዝኾነ እግዚኣብሔር ግበር ዝበሎ ፡ብፍጹም ትሕትናን እምነት ይእዘዝ ነበረ። ከይተጠራጠረ ብምእዛዙ ድማ ካብ ጥፍኣት ድሓነ። ሎሚ ብሰንኪ ሓሶት ኢመንፈሳዉያን ተጣራጢርና ናብ መርከብ ኣይንኣቱን ዝበልና ደቂ ኖኅ ክንደይ ንኸውን። መርከብ ናይ ኖህ፣ ብታሕቲ ማዕበል፣ብላዕሊኣይኂ ዝናብ እናተገፈዐት ኣብ ማእከል ሞት ዝተመሰለ ባሕሪ እናሃለወት ኣብ ውሽጣ ሕያዋን ነብሳት ኣዕቊባ እያ። ቤተ ክርስቲያን ውን ሎሚ ማዕበል ምንፍቅና ኣብ ውሽጣ ብዘለዉን፣ካብኣ ብዝወጹን ይምጽኣያ ነብሳት ከተዕቁብን ከተድሕንን እያ። ውልቃዊ ድሕነቱ ከየገደሶ፣ትምኒት ሥጋኡ ንምርዋይ መንፈሳዊ መግቢ ዝምገብ ዝመስሎ ግን ከኣ ዘይኮነ፣ውልቃዊ ሕቶይ ኣይተመለስን ኢሉ ዘጭበርብር፣ ቤተክርስቲያን ስለ ድሕነትን መንፈሳውነት ዘይትግደስ ዝመስሎ ሰብ ብዙሕ እዩ። ቤተ ክርስቲያን ናይ ውልቂ ዘይኮነትስ ሕብረት ክርስቶሳውያን ምዃና ምርዳእ የድሊ። ስለ ዝኾነ እያ ከኣ ኩሉ ወዲ ቤተ ክርስቲያን ብሕብረት ተማእኺሉ መንፈሳዊ ዕማም ክዓምም ትልእኽ።

+++ ዓይኒ ናይቲ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዘሎ ማያትን መሳዂቲ ሰማይን ምስ ተዓብሰ፣እቲ ካብ ሰማይ ዝዘንብ ዝነበረ ኣይኂ ፀሓየ። መርከብ ኖኅ ውን ኣብ እምባ ኣራራት ዓለበት። ብመንገዲ ሰላማዊት ርግብ ኣቢሉ ምድሪ ምንቃጹ ምስ ኣረጋገጸ፣ብናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቃድ ካብ መርከብ ወጸ።ኖኅ ድሕሪ ካብ መርከብ ምዉጽኡ ሓረሳትይ ኮነ። ወይኒ ድማ ተኸለ። ካብቲ ወይኒ ሰትዩ ሰኸረ። ኣብ ማእከል ድንኳን ከኣ ጥራዩ ኮነ። ኖኅ፣ ሴም ካም ያፌት ዝብሃሉ ሰለስተ ኣወዳት ነበርዎ። ካብዞም ሰለስተ ካም ዝተባህለ ወዱ ዕርቃን ኣብኡ ርእዩ ሰሓቀ። ንኽልቲኦም ኣሕዋቱ ከይዱ እናሓጨጨ ነገሮም። ሴምን ያፌትን ድማ ክዳን ወሲዶም ዕራቃኑ መታን ከይርእዩ ገጾም ንድሕሪት ጌሮም ከደንዎ። እዚ ታሪኽ ንግዜኡ ንኖህ እኳ እንተነበረ ፍጻሜኡ ግን ንጎይታ እዩ። ከመይ ኢሉ ተተባህለ።

ኖህ ናይ ጎይታ ምሳሌ እዩ። ካም ናይ ኣይሁድ ምሳሌ እዩ፣ሴምን ያፌትን ድማ ናይ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን፣ናይ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ምሳሌ እዮም።ኖህ ወይኒ ሰትዩ ሰኺሩ ዕርቃኑ ኮነ፣ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ብፍቅሪ ደቂ ሰባት ሰኺሩ ኣብ ኣዳባብይ ቀራንዮ ክዳውንቱ ገፊፎም ጥራይ ዝባኑ ሰቀልዎ። ሎቱ ስብሓት ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ደቂ ኣዳም ጸጋ ውልድነት ከልብሰና፣ብዕለት ዓርቢ ክዳውንቱ ገፊፎም ጥራሕ ዝባኑ ሰቀልዎ። ጎይታ ጥራሕ ዝባኑ ምስ ረኣዩ ካም ዝተመሰሉ ኣይሁዳውያን ይሕጭጭሉ ነበሩ። ሴምን ያፌትን ዝተመሰላ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ብርሃን ንዘልበሰና ዕርቃኑ ክርአ ብርሃና ኣይንህብን ኢለን ዕርቃን ጎይተአን ንምሽፋን ስርሐን ደው ኣበላ። ዮሴፍን ኒቆዶሞስን ድማ ካብ መስቀል ኣውሪዶም ንቅዱስ ሥጋ ጎይታ ብኽብሪ ብበፍታ ገኒዝም (ሸፊኖም) ኣብ መቃብር ኣንበርዎ።

እሞ ንሕና ሴማውያን ዲና ካማውያን። ዕርቃን ንምሽፋን ዶ፧ ወይስ ከም ካም ዕርቃን ሪእኻ ምስሓቅ ንዘይርኣዩ እናጎየኻ ምንጋርን! ሎሚ ካብ እኩይ ካማዊ ግብሪ ወጺእና ሴማዊ ግብሪ ክንገብር እያ ቤተ ክርስቲያን ትጽዉዓና። ካም ብእኩይ ተግባሩ ተረግመ። ባርያ ኣሕዋቱ ድማ ኾነ። ሎሚ ውን ውዕሎና ግብሪ ካም እንተኾይኑ መርገም ኣስዒቡ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ዲያብሎስ ክቆርነና እዩ። ካማዊ ግብሪ ንሕደግ። ቤተ ክርስቲያን ሓንሳዕ ንሓዋሩን ብዕርቃን ጎይታ ጸጋ ዝለበሰት፡ ምስ ተኸድነት ዘይትቅላዕ ዶግማን ቆኖናን ስርዓትን ብዝብሃሉ መጋነጸፍያ ዝተሸለምት ጽንዕቲ መርከብ እያ። ኣበው ቅዱሳን ብገድልን ትሩፋትን ዘጌጹ ልቡሳነ ብርሃን እዮም። ቤተ ክርስቲያን ናይ ሕይወት ቤት እያ፡ትርጉም ሕይወት መቀረት ንዝሰኣንሉ ነቲ መንገዲ ሓቅን ሕይወትን ኣነ እየ ዝበለ ጎይታ ተርእዮም። ትርጉም ሕይወት እንታይ ምዃኑ ኣርእያ ተስፋ ትሰኻዓሎም። ስለዚ ካብ ካማዊ እኩይ ተግባር ወጺእና ሴማዊ ሰናይ ተግባር ንምረጽ። ነዚ ክንገብር ናይ እግዚኣብሔር ቸርነት ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ናይ ኩሎም ቅዱሳን ጸሎት ኣይፈለየና።

ስብሓት ለእግዚኣብሔር ልዑል
ወለወላዲቱ ድንግል ኣሜን!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *