home ዜና ቤተክርስቲያን ዑደት ልኡካን ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብ ሽወደን

ዑደት ልኡካን ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብ ሽወደን

ሮቡዕ ብዕለት 24 ጥቅምቲ 2018  ልኡካን ቅዱስ ሲኖዶስ ንህዝቦም ንምግሳይን ደሃይ ምግባርን ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ሰዓት 1፡30 ናይ ድሕሪ ቀትሪ ኣትዮም ። ኣብቲ ናይ ምቅባል ስነስርዓት ድማ ውሉደ ክህነት ዝርከብዎም ኣባላት ቤትምህርቲ ሰንበት ኣብ ኤርፖርት ተቐቢሎሞም፡ ኣብቲ ጉዕዞ ናይ መገሻኦም ምክትል ዋና ኣመሓዳሪ መንበረ ፓትርያርክ ድያቆን ግርማይ ዘርኣይ ከምኡ’ውን ወኪል ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብ ሃገረ ስብከት ኤውሮጳ ቆሞስ ኣባ ሃብተ ወልድ ምስኦም ሓቢሮም መጺኦም።
ብድሕርዚ ናብ እቲ ዝተዳልወሎም መዕረፊ ድሕሪ ምኻዶም ሰዓት 19፡30 ናይ ምሸት ነቶም ዝተቀበልዎም ደቆምን ኣባላት ቤትምህርቲ ሰንበት ንምብራኽ ናብ ጉባኤ መጼምና ኣባላት ቤትምህርቲ ሰንበት ከኣ ነቲ ሃዋሁ ዘዐጅብ ጣዕሚ ዜማ ዘልዎ ያረዳዊ መዝሙር ገሮም ዓጂቦም ተቀቢሎምም ብድሕሪ እዚቦትኦም ምስ ሓዙ ሓጺር ቃል ምዕዳንን ባርኾትን ድሕሪ ምሃቦም ሓፈሻዊ ሓበሬታ ብድያቆን ግርማይ ብመልክዕ ጸብጻብ ንህልዉ ምሕደራን ኣካይዳ ቤተክርስታይናን ዝምለከት ሰፊሕ መብርሂ ተዋሂቡ ፡ ገለ ካብቲ ዝተዋህበ
ምድላው ኮለጅ ዝለዓለ መንፈሳዊ ኮለጅ ካብ ዝተፈላለየ ኣድባራትን ገዳማትን፥  መንኮስት ዝርከብዎም ካህናትን ድያቆናትን ይሳተፉ ከምዘልዉን ግቡእ ዝኾነ ትምህርቲ ይቀስሙ ከምዘለዉ፡
ጽቡቅ ውጽኢት ዝተረኽቦ ደብረ ደናግልናብ ሃገረ ግብጺ ተላኸን ትምህርተን ኣጠናቂቀን ንከመን ኣብ ሃገር ዝጸንሓ ፍልጠትን ብምክፋል ኣብዚ ግዜ እዚ 12 ክልተ ዝኾና ኣብላት ብዝተፈላለይ ንንዋየ ቅድሳን ዝኸውን ናውቲታት ኣብ ምድላው ከምዝርከባ ካብ መጠመቂ ህጻን ክሳብ እቲ ዝለዕዓለ ዝበሃል ናውቲ ናይ ንዋየ ቅዱሳን
ናይ መምሃሪ ዝኸውን ብደረጃ ሃገር ሓደ ዓየንት መጽሓፍ ብበዕድሜኡን በብደረጁን ካብ ህጻናት ክሳብ ዓበይቲ ዝመሃርሉ መጽሕፍቲ ኣብ ምድላው ከምዘሎን ዓቢ ዕዮ እኳ እንተ ኾነ ተጀሚሩ ከምዘሎ
እዝን ካልእን ሓበሬታ ብምህብ ነቲ ናይ ዕለት ጸብጻብ ኣቅሪቡ
ብድሕሪ እዚ ኣቦና በቲ ዝተገብረሎም ኣቀባብላ ኣዝዮም ከምዝተሓጎሱን ደሃይ ናይ ዓዲ ዘልዉ ኣቦታትና ምስ እንያ ኣኽብሮት ድሕሪ ምቅራብ ባርኾምናን ጸሎት ብምግባር ብድሕሪ እዚ ነቲ ናይ ዕለት ብኣዴታትና ዝተዳልወ ናይ ድራር እንግዶት ብኣቦታትና ምስ ተባረኸ ብሰላም በረኸት ናይቲ ዕለት ተሳቲፍና መደባት ብጸሎት ተዛዚሙ
ንጽባሒቱ ሓሙስ ዕለት 25 ቅዱሳን ኣቦታትና ምስ ኣባላት ቤትምህርቲ ሰንበት ርክብ ንግባር ልክዕ ክምታ ናይ ዝሓለፈ መዓልቲ ብድምቅ ኣቀባብላ ምስ ትቀበልዎም ኣብ ናይ ክብሪ በትኦም ምስ ሓዙ ቃለ ብራኬን ማዕዳን ብእቦና ኣቡነ ሉቃስ ድሕሪ ምቅባል ብቀጥታ ኣቦወንበር ቤትምህርቲ ሰንበት ድያቆን መብራህቱ ሰፊሕ ጸብጻብን ሓፈሻዊ ኣቃውማ ማሕበርን ድሕሪ ምቅራብ ቀጺሎም መዘምራን ቤትምህርቲ ሰንበት ቅድስት ማርያም ስቶኮሎም ኣከታቲሎም ሰልስተ መዝሙር ድሕሪ ምቅራብ እቲ መድረኽ ናብ ጉባኤኛታት ናይ ሕቶን ርኢቶን መድረኽ ሰጊርና
ኣብቲ ዝንበረ ናይ ሕቶን ርኢቶን መደብ ኣዝዩ መንፈስ ኣምላኽ ዝዓሰሎ ኩሉ ግዳያት ዝኸብደናን ሕርኽርኽ ዝብለናን ሕቶታት ኣቅሪብና ከም ፍቃድ ኣምላክ ነቲ ዝወሃብ ዝንበርረ ሕቶታት ካብ ኣቦና ኣቡነ ሉቃስን ካብ ድያቆን ግርማይን ከምኡ ውን ነቲ ናይ ሃገረ ስብከት ዝምልከት ድማ ብኣቦና ቆሞስ ኣባ ሃብተወልድ ከመከም ኣመጻጽኡ ምላሽ ተዋሂቡ ብድሕሪ እዚ ብቡራኬን ብጸሎትን መደብና ዛዚሚና
ዓርቢ ዕለት 26 መደብ ናይ ዝቅብኡ ድያቆናትን ካህናትን ምድላዋትን ነቲ ዝተማህርዎ ኩሉ ምፍታሽን መደብ ካብ ንግሆ ሰዓት 11 እዮም ጀምሮሞ ነቶም ዝንበሩ ንኹሎም ድሕሪ ምዝዛም ድማ ናይ ምሸት ሰዓት 19፡00 ርክብ ምስ ካብዝተፈላልየ ቦታትትን ደብርታትን ማህበራት ቤትምህርቲ ሰንበትን ዝመጹ ተሳተፍቲ ርክብ ተጌሩ
ኣብቲ ርክብ ጸሎት ምስተገብረ ብቀጥታ ናብ ጉዳይትን ህልው ክነታትን ንምዝታይን ዘሎ ሕቶታት ንምቅራብን ናብ ጉባኤኛታት እቲ ዕድል ተሂቡ ንእስታት ክልተ ሰዓትን ፈረቃን ዝኸውን ድማ ዘሎ ሕቶታት መልሲን መብርህን እናተዋህቦ ርኢቶ እናተ ሰምዐ ለበዋ እናተመሓለፈ እቲ ዝንበረ ጉባኤ ብጸሎት ተዛዚሙ። ብድሕሪ እዚ ምስ ገለ ገለ ኣቦታት ብምዝታይ ኣብ ገለ ቤተክርስታይናት ዝንበረ ሽግራት ብሰላማዊ መንገዲ ፈትሖም፡
ንጽባሒቱ ወጋሕታ ሰዓት 3፡00 ኣብ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ልደታ ማርያም ስቶኮሆልም ን 46 ስሜተ ድቅና ከምኡ’ውን ን 7 ድያቆናት ስሜተ ክህነት ብምቅባእ ንህዝቦም ትግሃን ኮይኖም ንኸገልግሉ ለበዋን ማዕዳን ሂቦሞም ብድሕሪ እዚ ከባቢ ሰዓት 6፡00 ናይ ንግሆ ናብ ዓመታዊ ክብረ በዓል ኣቡነ ኣረጋዊ Gävle ንምስታፍ ተበጊሶም ከባቢ ሰዓት 8፡30 ድማ ቅዳሴ ብምክያድ ታቦት ኣቦነ ኣረጋዊ ብምውጻእ ንህዝቦም ባርኾም ኣብዚ ከይተገልጸ ክሕለፍ ዘይግብኦ ኣብቲ ዕለት ክብረ በዓል ኣቡነ ኣረጋዊ ኣገልጋሊ ድያቆን ናይ ቤትክርስትያን ኣቡነ ኣረጋዊ ብክህነት ከምዝተቀብአን ንህዝቡ ብትግሃት ክሕሉን ክጓስን ብምምካር ናይቲ ዕለት ኣገልግለት ፈጺሞምም ተምሊሶም ብመሰርት እቲ ዝንበረ ግዜኦም ድማ ናብ ከተማ ስቶኮሎም ተመልሶም ብሓፈሻ እምበኣር ነቲ ዝንብረ ዕውት መገሻ ናይ ሃገረ ሽወደን ፈጺሞም ብኽብሪ ተፋንዮም::

ሮቡዕ ብዕለት 24 ጥቅምቲ 2018  ልኡካን ቅዱስ ሲኖዶስ ንህዝቦም ንምግሳይን ደሃይ ምግባርን ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ሰዓት 1፡30 ናይ ድሕሪ ቀትሪ ኣትዮም ። ኣብቲ ናይ ምቅባል ስነስርዓት ድማ ውሉደ ክህነት ኣባላት ቤትምህርቲ ሰንበት ኣብ ኤርፖርት ተቐቢሎሞም።ምክትል ዋና ኣመሓዳሪ መንበረ ፓትርያርክ ድያቆን ግርማይ ዘርኣይ ከምኡ’ውን ወኪል ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብ ሃገረ ስብከት ኤውሮጳ ቆሞስ ኣባ ሃብተ ወልድ ምስኦም ሓቢሮም መጺኦም።
ብድሕርዚ ናብ እቲ ዝተዳልወሎም መዕረፊ ድሕሪ ምኻዶም ሰዓት 19፡30 ናይ ምሸት ነቶም ዝተቀበልዎም ደቆምን ኣባላት ቤትምህርቲ ሰንበት ንምብራኽ ናብ ጉባኤ ኣምሪሖም፡ ኣባላት ቤትምህርቲ ሰንበት ከኣ ጣዕሚ ዜማ ዘለዎ ያሬዳዊ መዝሙር ብምዝማር ተቀቢሎምም ።ኣቦታት ቦትኦም ምስ ሓዙ ሓጺር ቃል ምዕዳንን ባርኾትን ድሕሪ ምሃቦም ፡ ብድያቆን ግርማይ ንህልዉ ምሕደራን ኣካይዳ ቤተክርስታይናን ዝምለከት ሰፊሕ መብርሂ ተዋሂቡ ፡ ገለ ካብቲ ዝተዋህበ
ምምስራት ዝለዓለ መንፈሳዊ ኮለጅ
።ካብ ዝተፈላለየ ኣድባራትን ገዳማት፥ ዝተዋጽኡ መንኮስት ካህናትን ድያቆናትን ይሳተፍዎ ዘለዉ ፡ጽቡቅ ውጽኢት ይርከቦ ምህላዉ፡
ናብ ሃገረ ግብጺ ተላኸን ትምህርተን ብዘጠናቐቓ ፡ መነኮሳይያት ዝተመስረተ፡ ደብረ ደናግል፡ ንከመን ኣብ ሃገር ዝጸንሓ ፍልጠትን ብምክፋል ኣብዚ ግዜ እዚ 12 ክልተ ዝኾና ኣባላት ዝተፈላለየ ንዋየተ ቅዱሳን ዝኸውን ኣብ ምድላው ከምዝርከባ፡
ንመምሃሪ ዝኸውን ብደረጃ ሃገር ሓደ ዓየነት መጽሓፍ ብበዕድሜኡን ደረጃኡን ካብ ህጻናት ክሳብ ዓበይቲ ዝመሃርሉ መጻሕፍቲ ኣብ ምድላው ከምዘሎን ፡
እዝን ካልእን ሓበሬታ ብምህብ ገሊጹ።

ኣቦታት በቲ ዝተገብረሎም ኣቀባብላ ኣዝዮም ከምዝተሓጎሱን ደሃይ ናይ ዓዲ ዘልዉ ኣቦታትና ምስ ድሕሪ ምቅራብ ቡራኬ ሂቦም ጸሎት ብምግባር ፡ ብኣዴታት ዝተዳልወ ድራር ድሕሪ ምኽፋሎም ናይቲ ዕለት መደባት ተዛዚሙ
ንጽባሒቱ ሓሙስ ዕለት 25 ኣቦታት ምስ ኣባላት ቤትምህርቲ ሰንበት ርክብ ብምግባር ልክዕ ከምታ ናይ ዝሓለፈ መዓልቲ ብድሙቅ ኣቀባብላ ምስ ተቀበልዎም ኣብ ናይ ክብሪ በትኦም ምስ ሓዙ ቃለ ብራኬን ማዕዳን ብብጹዕ ኣቦና ኣቡነ ሉቃስ ድሕሪ ምቅባል ብቀጥታ ኣቦወንበር ቤትምህርቲ ሰንበት ድያቆን መብራህቱ ሰፊሕ ጸብጻብን ሓፈሻዊ ኣቃውማ ማሕበርን ድሕሪ ምቅራብ ቀጺሎም መዘምራን ቤትምህርቲ ሰንበት ቅድስት ማርያም ስቶኮሎም ኣከታቲሎም ሰለስተ መዝሙር ድሕሪ ኣቕሪቦም እቲ መድረኽ ናብ ጉባኤኛታት ናይ ሕቶን ርኢቶን መድረኽ ሰጊርና
ነቲ ዝወሃብ ዝቐርብ ዝንበረ ሕቶታት ብጹዕ ኣቡነ ሉቃስ፡ ድያቆን ግርማይ ከምኡ ውን ናይ ሃገረ ስብከት ዝምልከት ድማ ብኣቦና ቆሞስ ኣባ ሃብተወልድ ከመከም መልሲ ተዋሂቡ ኣብ መወዳእታ ብቡራኬን ብጸሎትን ናይቲ ዕለት ፍጻሜ ኮይኑ
ዓርቢ ዕለት 26 መደብ ናይ ዝቅብኡ ድያቆናትን ካህናትን እዩ ነይሩ፡ ካብ ሰዓት 11 ቅድሚ ቀትሪ ዝተጀመረን ንማዕርግ ዝበቕዑ ምውጣር ጀሚሮም ነቶም ዝነበሩ ንኹሎም ድሕሪ ምዝዛም ድማ ናይ ምሸት ሰዓት 19፡00 ካብ ዝተፈላልየ ደብርታት ፡ማህበራትን ቤትምህርቲ ሰንበትን ዝመጹ ተሳተፍቲ ርክብ ተጌሩ
ኣብቲ ርክብ ጸሎት ምስተገብረ ብቀጥታ ናብ ጉዳይትን ህልው ክነታትን ንምዝታይን ዘሎ ሕቶታት ንምቅራብን ናብ ጉባኤኛታት እቲ ዕድል ተዋሂቡ፡ ንኣስታት ክልተ ሰዓትን ፈረቃን ዝኸውን ድማ ዘሎ ሕቶታት መልሲን መብርህን እናተዋህቦ ርኢቶ እናተ ሰምዐ ለበዋ እናተመሓለፈ እቲ ዝነበረ ጉባኤ ብጸሎት ተዛዚሙ። ብድሕሪ እዚ ምስ ገለ ገለ ኣቦታት ብምዝታይ ኣብ ገለ ቤተክርስታይናት ዝነበረ ሽግራት ብሰላማዊ መንገዲ ፈትሖም።
ንጽባሒቱ ወጋሕታ ሰዓት 3፡00 ኣብ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ልደታ ማርያም ስቶኮሆልም ን 46 ስሜተ ድቅና ከምኡ’ውን ን 7 ድያቆናት ስሜተ ክህነት ብምቅባእ ንህዝቦም ትጉሃን ኮይኖም ንኸገልግሉ ለበዋን ማዕዳን ሂቦሞም ብድሕሪ እዚ ከባቢ ሰዓት 6፡00 ናይ ንግሆ ናብ ዓመታዊ ክብረ በዓል ኣቡነ ኣረጋዊ Gävle ንምስታፍ ተበጊሶም ከባቢ ሰዓት 8፡30 ድማ ቅዳሴ ብምክያድ ታቦት ኣቡነ ኣረጋዊ ብምውጻእ ንህዝቦም ባሪኾም ፡ኣብቲ ዕለት ክብረ በዓል ኣቡነ ኣረጋዊ ኣገልጋሊ ድያቆን ናይዚ ቤትክርስትያን ብክህነት ከምዝተቀብአን ንህዝቡ ብትግሃት ክሕሉን ክጓስን ብምምካር ናይቲ ዕለት ኣገልግለት ፈጺሞምም ተምሊሶም ብመሰርት እቲ ዝነበረ መደብ ድማ ናብ ከተማ ስቶኮሎም ተመልሶም ።
ብሓፈሻ ነቲ ዝነብረ ሓውርያዊ ጉዕዞ ኣዝዩ ዕዉት ነይሩ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *