home ዕቅበተ እምነት ዶግማ(1ይ ክፋል)

ዶግማ(1ይ ክፋል)

እምነት ማለት እንታይ ማለት እዩ፧

እምነት ማለት ኣምነ ካብ ዝብል ግእዛዊ ግሲ ዝተረኽበ ኮይኑ፣ ምእማን፡ ምትእምማን፡ ተኣማንነት ዝብል ትርጉም ይህብ። እዚ ግን ናይ እምነት ስፍሓት፡ ዕምቆት፡ ርቀትን ርዝነትን ዘመልክት እምበር ናይ ቃላት ምድግጋም ኣይኮነን። እምነት ማለት ቅድሚ ኩሉ ዝነበረ፣ ንኹሉ ኣሕሊፉ ዝነብር፣ ንኹሉ ፍጥረት ካብ ዘይምንባር ናብ ምንባር፥ ካብ ዘይምህላው ናብ ምህላው ኣምጺኡ ዝፈጠረ፣ ንህላዌ ኩሉ ፍጥረት ምኽንያት ዝኾነ፥ ንህላዌኡ ምኽንያት ዘይብሉ፡ ኣብ ህላዌኡ ሕልፈት ኣብ መንግስቱ ስዕረት ዘይብሉ፣ እዚ ጎዲልዎ ዘይብኃሎ ናይ ጸጋ ብዓል ቤትን ጸጋውን ዝኾነ፡ብሓድነቱን ብሰለስትነቱን እናተወደሰን እናተመስገነን ጸኒዑ ዝነብር፣ ኩሉ ዝኽእል፣ ዘይልወጥ፡ሓደ ኣምላኽ ኣሎ ኢልካ ምእማን ማለት እዩ።
+++ ምትእምማን ማለት ድማ ኣብ ረቂቕ ኣእምሮን ብልቢ ትኣምኖን፡ብልሳንካ ብምምስካር ብምምስጋን፡ ብምምላኽ፡ ብምስጋድ፡ ብምግዛእን ንቃሉ ተኣዛዚ፡ ንመንግስቱ ተገዛኢ ብምዃን ብተግባር ምርኣይ ማለት እዩ (ሮሜ 10፡9)።

+++ ተኣማንነት ድማ ይፍጸመለይ፡ ይኾነለይን ይግበረለይን ኢልካ ብምሉእ ልብኻ ብእግዚኣብሄር ተኣማንነት ምህላው እዩ (ዕብ 11፡1)።
ብኻልእ ኣገላልጻ እምነት ኣብ ረቂቕ ሕልና፡ ኣብ ሰሌዳ ልቢ ዝጽሓፍ ናይ ኣእምሮ መጽሔት እዩ። እምነት ናይ ሕልና መሳልልን ናይ ህይወት መርከብን ብምዃኑ ኣሸጋሪ ዝኾነ ናይ ዓለም ዓቀበት የውጽእ፡ ገፋዒ ዝኾነ ማዕበል ኣሕሊፉ ድማ ባሕሪ የሳግር። ብተወሳኺ እምነት ናይ እግዚኣብሄር ክሃልነት፡ ህላዌን መግቦትን ዝገልጽ እዩ።
ወዲ ሰብ ብባህሪኡ ናይ ምእማን ጠባይ ስለ ዘለዎ፣ እምነት፡ እግዚኣብሔር ንደቂ ሰባት ገዛእ ርእሱ ዝገለጸሉ እዩ።
እግዚኣብሄር ብዝተፈላለየ መንገዲ ገዛእ ርእሱ እንተ ዘይገልጸሉ፡ ርቱዕ ናይ እምነት ጎደና ክሕዝ ኣይክእልን እዩ። በዚ ድማ እግዚኣብሄር ንወዲ ሰብ ብመልክዑን ብምስሉን ፡ ከምልኾን ከመስግኖን ብምፍጣሩን ገዛእ ርእሱ ገለጸሉ።
(ዘፍ1፡26-270። ስለዚ እምነት እግዚኣብሔር ንወዲ ሰብ ዝሃቦ ፍሉይ ኣምላኻዊ ህያብ እዩ። ወዲ ሰብ ብናቱ፡መንፈሳዊ ስንፍናን ናይ ዲያብሎስ ቅንእን ኣብ ዓዘቕቲ ሓጢኣት ምስ ወደቐን ውልድነቱ ምስ ኣጥፍአን፣ ነቲ ብመልክዑን ብምስሉን ዝፈጠሮ ወዲ ሰብ ንምድሓን፥ መልክዕ ወዲ ሰብ ፍጥረቱ ብምልባስ፥ “ናባይ ንዑ፡ ብኣይ እመኑ
ብኣቦይ’ውን እመኑ”(ማቴ11፡28) ኢሉ ብምምሃር እምነት ገለጸሉ።

+++ ብኻልእ መንገዲ እምነት ወዲ ሰብ ኣምላኹ ክፈልጥ ኣብ ዝሓሰበሉ፡ ከም መላእኽቲ ብኣእምሮ ጠባያዊ፡ ከም ኣብርሃም ብስነ ፍጥረት ብምምርማር፡ ከም ነብያትን ሓዋርያትን ገጽ ንገጽ ብምንጽጻር ቃል ንቃል ብምዝርራብ፡ ከም ቅዱስ ጳውሎስ ብተኣምራት ብሕገ መጽሓፋውን ብተስፋን እግዚኣብሄር ከም ዘሎ ዝኣምንሉ ሓቀኛ ትምህርቲ እዩ። ስለዚ እምነት ፍጡር ምስ ፈጣሪኡ ዝራኸበሉ ናይ ሕልና ድልድል ብምዃኑ፣ እዚ ድልድል እዚ ብናይ ሓጢኣት ኮነ፡ ብናይ ክሕደት ሞደሻ እንተ ተሰቢሩ፣ ፍጡር ናብ ፈጣሪኡ ክበጽሕ ኣይክእልን። ካልእ መሰጋገሪ ኣማራጺ ድማ የሎን።

+++ እምነት ብምድራውያን ነገስታት ዘይገዝእ ገዛኢ፡ ብዓነ ስጋ ዘይርአ ዘርኢ፡ ብኢድ ዘይድህሰሱ ዚድህስስ፡ ብስጋዊ ጥበብ ዘይድህሰስ ዝድህስስ ብምዃኑ ዕጹብ ድንቂ ዝብሃል መለኮታዊ ሓይሊ ኣለዎ (ማቴ 16፡17)።

ካብ እምነት ወጻኢ ኩሉ ሓጢኣት ስለ ዝኾነ፣ እምነት ልዕልና ነፍሲ ዘጓናጽፍ እንኮ መንገዲ እዩ (ሮሜ 10፡23)።እግዚኣብሔር ብኹሉ ፍጥረት ብክሃልነቱ ብዘይምኽንያት ካብ ዘይምንባር ናብ ምንባር ዝፈጠረ እዩ። ነዚ መንፈሳዊ ሓቂ እዚ ካብ እምነት ወጻኢ ከተረጋግጸሉ ትኽእል ጥበብ ፈጺሙ የለን። እምነት ወዲ ሰብ መንግስቲ እግዚኣብሔር
ክውርሰሉ ዝኽእል እንኮ መንገዲ እዩ። ነዚ መረዳእታ ክኾነና ኣብ ስጋዊ ህይወት ዘሎ ስርዓት ክንርኢ ንኽእል። ሃብቲ ወላዲ ወሪስካ ብዓል ቤት ሃብቲ ትኸውን፣ ውሉድ ምስ ትኽውን ጥራይ እዩ። ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ድማ ብእምነት ናይ እግዚኣብሔር ውልድነት እንተ ዘይረኺብካ ወራሲ መንግስቲ እግዚኣብሄር ክንከውን ኣይንኽእል ኢና
(ዮው 3፡5:፣ ገላ 4፡4-7)።

+++ እምነት መጽሓፍ ቅዱስ ስለ እግዚኣብሔር ዝተዛረቦ ብልብና ንኣምነሉ ብቃልና ንእመነሉ መንገዲ እዩ። ብሕገ ልቦና፡ብሕጊ ኦሪትን ብሕገ ወንጌልን እግዚኣብሄር ሓደ እዩ (ዘዳ 6፡4)። እምነት ድማ ስለ እግዚኣብሔርን ካብ እግዚኣብሔርን
ስለ ዝኾነት ሓንቲ ኢያ (ኤፌ 4፡5)። እምነት ናይ ፍጡር ሕልና ተመራሚሩ ስለ ዘይበጽሖ ምስጢር ተባሂሉ ይጽዋዕ እዩ (ማቴ 11፡25-27)። እዚ ናይ እምነት ምስጢር ድማ ብእኦም ከይተወሰነ ምስጢረ ሥላሴ፡ ምሥጢረ ስጋዌ፡ምሥጢረ ጥምቀት፡ ምሥጢረ ቁርባን፡ ምስጢረ ትንሳኤ ሙታን ዝብሃሉ እምነት ንደቂ ሰባት ዝገለጸሉ ናይ ትምህርቲ ክፍልታት ኣለዎ።
ብእምነት ብምግባር ጸኒዕና ክንነብር ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቃዱ ይግበረልና።

ስብሓት ለእግዚኣብሔር ልዑል
ወለወላዲቱ ድንግል
ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *