home ዜና ጽድቅ ጣዕሚ ድምጺ ቤተክርስቲያን! 1ይ ክፋል

ጣዕሚ ድምጺ ቤተክርስቲያን! 1ይ ክፋል

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ኣሜን!

ድሮ ፍላሜ ዘመነ ሓድሽ ኪዳን ብምሕረት እግዚኣብሔር ተጀሚሩስ፡ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ፡ “ብዙሓት ነዚ ንስኹም ትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ተመንዮም ግን ክርእይዎ ኣይተኻእሎምን፡ ነዚ ንስኻትኩም ትሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ ተመንዮም’ውን ኣይተኻእሎምን፡ ንስኻትኩም ግን ኣዕይንቲኹም ዝርእያ ኣእዛንኩም’ውን ዝሰምዓ’የንሞ፡ ብጹአን’የን!” እናበለ ነቶም ንሱ ዝሓረዮም ንሳቶም ድማ ልባቶም ዝኸፈትሉ ሕሩያት ደቀ መዛሙርቱ ከጸናንዖም እንከሎ ዝነግር ቅዱስ ቃል፡ ደቂ እግዚአብሔር ብመንገዲ ቤተክርስቲያንና ገይርና ወትሩ እንመሃሮ ኣምላኻዊ ሓቂ’ዩ። ቅድስት ቤተክርስቲያን ድማ ነዚ መሰረት ገይራ ንዝተጨነቑ ውሉዳ ንምጽንናዕ፡ ጥዑም ዜና ንዝተሳእና ዓለም ድማ፡ ኣብ ውሽጢ ዓለም ኴና ጥዑም ናይ መንግስተ ሰማያት ዜና ከተበስር ትነብር ኣላ። እዚ ኣምላኻዊ ብስራት’ዚ፡ እታ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብኣቦና ኣዳምን ኣዴና ሄዋንን ኣብ ደብረ ቅዱስ ዝጀመረት ማሕበር፡ ቀጺላ ብኣፈ ቅዱሳን ነብያት፡ መሳፍትን፡ ነገስታት እናተተኻኸአት እትረአ ዝነበረት ናይ ሓዱሽ ኪዳን ጽላሎት፡ እዚ ሕጂ እንሰምዖ ድምጻ ሓቀኛን ኣማናዊ ምሕረትን ዝቕድሓላ ቤት፡ እንኮ እዛ ናይ ቀራንዮ መርዓት ምዃና ዘነጽር ዜና’ዩ።

ማቴ13፥16-17፡ ሉቃ4፥18-19፡ ሉቃ10፥23-24

እምበኣር ሓደ ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ክርስቲያን ዝኾነ ሰብ፡ ኪኖ ናይ ቤተክርስቲያኑ ድምጺ፡ ካልእ “ከጸናንዓኒ ይከኣል’ዩ!” ኢሉ ዝሓስቦ ኣማራጺታት ክደሊ እንተጀሚሩ፡ ጨሪሱ የእዛኑ ናብ ዘይዋንአን እናሸጠን ምዃኑ’ዩ። ኣብዛ ዓለም ምልኣታውን ዘረጋግእን ሰማያዊ ብስራት እተበስር፡ ኣምላኻዊ ቃል እትነግር፡ ኮንቱነት ናይ’ዛ ዓለም ከኣ ብድፍረት እትሕብር እዛ ኣማናዊት ቅድስት ቤተክርስቲያን ጥራይ’ያ። ኣብዛ ዓለም፡ ሰብ ናብ ቤተ መዘናግዒ ኬዱ ንግዚኡ ስጋውነቱ ከዛኒ ይኽእል ይኸውን። ንዝተጻዕንዎ ሓዘናት ንምድባስ’ውን፡ ብጒልቦቱ ሕነ ብምፍዳይ፡ ንውሽጡ ግዚያዊ ርግኣት ዝዕድግ ይመስሎ ይኸውን። ኰይኑ ግን መንፈሳዊ ስነ-ልቦናኡ ብምልኣት ክምለሰሉ እንተደልዩ፡ ብዘይካ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ካልእ ብፍጹም ክረክብ ኣይክእልን’ዩ። ቤተክርስቲያን ኣብ’ዛ ብሓዘን ዝተዋሕጠት ዓለም ኴና፡ ሕዙናን እትናዝዝ፡ ተስፋ ንዝቘረጹ ከኣ፡ ተስፋ መንግስተ ሰማያት እተውርስ እንኮ መንፈሳዊ ኤምባሲ እግዚአብሔር’ያ።

መዝ122፥1-2፡ ኢሳ56፥7-7፡ ኤፌ1፣23

ስለዚ መን እንታይ በዲሉ ብዘየገድስ፡ ናብ ቤተክርስቲያን መጺኡ ነቲ ብርሑቕ ይኹን ብቐጥታ ኣብ ልዕሊኣ ዝፈጸሞ በደላት፡ ንቤተክርስቲያን ይቕሬታ ሓቲቱ ኣብ ሑቕፋ ንክሓብር፡ ኣፈ-መለኸት ቤተክርስቲያን ወትሩ ብዓውታ ይሰብኽ ኣሎ። በንጻሩ ግን “ቤተክርስቲያን በዲልክኒ ኢኺሞ፡ ይቕረ ክትብልለይ ኣለኪ፧” ኢሉ ማዕዶ-ማዕዶ ንዝኸይድ ኣካል፡ “እወ በዲለካ፡ እወ ሓጢኤ’የ፡ እወ ካባይሲ ንስኻ ትነጽሕ፡ ኣነ’የ ይቕረ በለለይ ክብል ዝግበኣኒ!” ኢላ ነቲ ፍጹም ዝኾነ ቅድስናኣ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ኣይተእትዎን። ምኽንያቱ ቤተክርስቲያን በታ ኣብ ቀራንዮ መስቀል ዝረኸበቶ ካብ ጎድኒ መርዓዊኣ ዝፈሰሰ ጽሩይ ማይ ተሓጾባ’ያ፡፡ በቲ ክቡር ደሙ ድማ ሓንሳብን ንሓዋሩን ተቐዲሳ’ያ። ኣብዛ ዓለም ብዘይካ ቤተ ክርስቲያን፡ ካልእ ንኣምላኽ ዝፈልጥን ዘፍልጥን፡ ፍጽምናዊ ቅድስና ከኣ ዝውንን ኣካል ከቶ ኣይርከብን’ዩ፡፡ ዓለምን ኣብ ውሽጣ ዝርከብን ኲሉ እምበኣር መታን ክቕደሱ ናብዛ ኣማናዊት ቤተክርስቲያን’ዮም ክመጽኡ ዘለዎም። ተዘይኮይኑ ንሳስ  ንሓጢኣን ክትሓብሮም ኣይከኣላን’ዩ።

ዮሐ19፥34፡ ግብ2፥43-47፡ ግብ5፥1-6፡ 

እምበኣር እቲ መንፈሳዊ ጣዕሚ ዘለዎ ዜናኣ፡ “ተቐዲሰ ኣለኹሞ፡ ንዑ ክቕድሰኩም፡ ማዕሪገ ኣለኹሞ ንዑ መንፈሳዊ መዓርጋት ክዕድለኩም፡ ቃል መርዓውየይ ተማሂረ’የ’ሞ፡ ንዑ ነቲ ፍጹም ዝኾነ ዜና ቃላቱ ከስምዓኩም…!!” ዝብል’ዩ። ነቶም ካብ ሓጢኣት ዓለም ኣምሊጦም ኣብ ደጀን ሑቕፋ ዝተማዕቆቡ ደቃ ከኣ፡ “በይንኹም ጥራይ እንተምለጥኩም ዓስቢ ኣይህልወኩምን’ዩ፡ ቊጽሪ ወረስቲ መንግስተ ሰማያት መታን ክውስኽ፡ ሰማእትነት ከፊልኩም ሰባት ብምስትምሃር ብቃለ ወንጌል ገፊፍኩም ኣምጽኡለይ!!” ኢላ ትልእኾም። እቲ ዘገርም ፍቕሪ ዜናኣ፡ ነቶም ምሕረት ኣምላኽ ዝተሓረሞም ሓጢኣት ዓለም ግን ዘንሸራትቶም ዘለዉ ደቂ ሰባት፡ “ንዑ ናባይ ምጹኡ’ሞ ክቕድሰኩም!” ዝብል ብስራታዊ ዜና ተዜንዎም። ነቶም ኣብ ውሽጣ ዘለዉ ውሉዳ ድማ፡ “ውፈሩሞ፡ ቅድስና ዝተሓረሞም ሓጥኣን ኣምጽኡለይ!” ዝብል ለበዋ ዘለዎ ቃል ተስምዖም።

ሉቃ5፣10፡ ግብ20፣28-35፡ ግብ28፣20-22፡ ያዕ5፥19-20፡ 1ዮሐ1፥5-10፡ 

እግዚኣብሔር ኣምላኽና፡ ምሉእ ዕድሜና ኣብ ቤቱ ተማዕቊብና ጡዑም ቃላቱን ምሕረቱን ክንምገብ፡ ነዚ ዝተሓረሞም ደቂ ሰባት ድማ ናብ ቤቱ ንክንመርሖም ሓይሊ ክህበና ሰናይ ፍቓዱ ይኹን። 

ምሳ9፥1-6፡ ኢሳ6፥8፡ ኤር1፥7-8፡ ሕዝ2፥3-5 

ወስብሐት ለእግዚኣብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመንስቀሉ ክቡር ኣሜን!!

ይቕጽል…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *