home ዜና ቤተክርስቲያን ሃገረ ስብከት ኤውሮጳ ሓፈሻዊ ጉባኤኡ ኣቃኒዑ

ሃገረ ስብከት ኤውሮጳ ሓፈሻዊ ጉባኤኡ ኣቃኒዑ

ሃገረ ስብከት ኤውሮጳ ካብ ኩለን ንኡስ ሃገረ ስብከታት ብዝመጹ ኣመሓደርቲ ንኡስ ሃገረ ስብከታት ወከልቲ ሰበኻ ጉባኤታት ትምህርቲ ሰንበት ዝጠርነፈ ሓፈሻዊ ጉባኤ ብሰላም ኣቃኒዑ።

ኣብቲ ኣብ ዕለታት ፳፬ን ፳፭ን ጥቅምቲ ፳፻፲፩ ዓ.ም. ግዕዝ(03-04 ጥቅምቲ 2018 ዓ.ም.ፈረ.) ዝተቓንዓ ጉባኤ፡ ልኡካን ቅዱስ ሲኖዶስ ብምርካቦም፡ ዓቢ ድምቀትን ክብርን ሂብዎ።
ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ናይዚ ጉባኤ መጀመረታ ብብጹዓን ኣቦታት ዝተመርሐ ጸሎት ድሕሪ ምብፃሑ ብወግዒ ጉባኤ ተኸፊቱ። ብጹዕ ኣቡነ ቄርሎስ ሰላምታን ቡራኬን ድሕሪ ምሃብ፡ ወኪል ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብ ሃገረ ስብከት ኤውሮጳ ኣባ ሃብተወልድ ሃብተማርያም ሓፈሻዊ መብርሂን ፡ ዕላማ ናይዚ ዋዕላ ኣብሪሆም። ሃገረ ስብከት ብወግዒ ካብ ዝተመረጸሉ ጊዜ ጀሚሩ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመትን መንፈቕን ሃገረ ስብከት 33 ማሕበራት ዝነበራ ብወግዒ ታቦት ድሕሪ ምሃቡ ናብ ደርጃ ኣብያተ ክርስቲያን ተሰጋጊረን ምሉእ ኣገልግሎት ክህባ ከም ዝገበረን፡ ኣብ በብእዋኑ ካብ ኣብያተ ክርስቲያናትን ንኡስ ሃገረ ስብከትን ዝመጾ ጠለባት ብደረጃ ዓቕሙ የማልእ ምህላዉ ብምግላጽ፡ ንዘለዎ መደባት ብተግባር ክትርጉሞ፡ ናይ ኩሉ ኣካላት ምምሕዳር ቤተ ክርስቲያን ውህደትን ምትሕባርን ኣገዳሲ ምዃኑ ለበዋኦም ሂቦም።
ካብኡ ቀጺሉ፡ ጸብጻብ ሃገረ ስብከት ብኣቦ መንበር ሃገረ ስብከት ኤውሮጳ ሊቀ ካህናት ቀሺ ዘርእሠናይ ቀሪቡ።
ኣብቲ ዝቐረበ ጸብጻብ፡ ብመጀመርታ ድሕሪ ባይታ ናይ ሃገረ ስብከት ብምግላጽ፡ ሃገረ ስብከት ሀ ኢሉ ስርሑ ካብ ዝጀመረሉ ጊዜ ፥ ጀሚሩ ዝወጠኖም ውጥናትን ካብቶም ዝወጠኖም ድማ ዝዓመሞምን ኣብ መስርሕ ዘለዉን ብስፍሓት ገሊጾም። ገለ ካብቶም ዝተዓመሙ፡
– ምስ ምውሳኽ ኣብያተብክርስቲያናት፡ ኣብ በብጊዜኡ ታቦት ብግቡእ ስርዓቱ 33 ማሕበራት ታቦት ከም ዝሃበን ብምኽንያት ታቦት ጸገማት ዝፍጠሩ ንዝነበሩ ድማ ከም ዝፈትሓሎም፡
– ንኣሳልጦ ስራሕ፡ ንኡስ ሃገረ ስብከት ኣብ 3 ዞናት ድሕሪ ብምኽፋል፡ 2 ጊዜ ሓፈሻዊ ጉባኤ ንኡስ ሃገረ ስብከታት ከም ዝተፈጸመን ጸብጻብ ስራሕ ንኡስ ሃገረ ስብከታት ከም ዝሰምዐን ከም ዝገምገመን፡
– ናብ ዝተፈላለየ ንኡስ ሃገረ ስብከታት ብኣካል ብምኻድ፡ ምምሕዳር ንኡስ ሃገረ ስብከታት ልዕሊ ዓቕሞም ዝኾኑ ጉዳያት ብምርኣይ ፍታሕን ውሳኔን ከም ዝሃበን፡
– ሓፈሻዊ ጉባኤ ናይ ክልል ሰበኻ ጉባኤታት ንኡስ ሃገረ ስብከት ከም ዝተሳተፈን ፥ግዴኡን ድማ ከም ዘበርከተን፡
– ናይ ወጻኢ ዋዕላታትን፡ስነ መለኮት ዋዕላታት ተሳቲፉ ሓቐኛ ስእሊ ናይ ቤተክርስቲያንና ከም ዝገለጸ፡
– ምእመናን፡ መንፈሳዊ ትምህርቲ ዝምገብሉ፡ ህልው ኩነታት ሃገረ ስብከትና ዝገልጽ መርበብ ሓበሬታ ከም ዝተዳለወ፡
– ሕጋዊ ማሕተም ብደረጃ ሃገረ ስብከት ብምስራሕ፡ ናብ ዝበዝሓ፡ ኣብያተ ክርስቲያናትን ማሕበራትን ከም ዝሃበ፡ ከምኡ ንኣግለግሎት ቤተ ክርስቲያን ዝውዕል ንዋያት ውን ከም ዝዓደለን።
– ብቐጥታ ብሃገረ ስብከት ዝመሓደራ ክልላትን ፡ ንኡስ ሃገረ ስብከታትን ሓድሽ ምርጫ ናይ ሰበኻ ጉባኤን ኣመሓደርቲ ንኡስ ሃገረ ስብከት ከም ዘካየደን ፡ ካልእን ከም ዘዓመመን ኣብሪሆም።
ካብኡ ቀጺሎም ሃገረ ስብከት፡ ኣብ ነፍስ ወከፍ ንኡስ ሃገረ ስብከት ዘሰላሰሎ ስራሓት ፡ ከምኡ ውን ብደረጃ ክፍልታት ሃገረ ስብከት ዝተዓሙን ኣብ ዕማም ዘለዉን ብሰፊሑ ገሊጾም። ድሕሪዚ ኣብ ጉዕዞ ናይ ስራሕ ዝነበሩ ዕንቅፋታትን ሕጽረታትን ወሲኾም ድሕሪ ምግላጽ፡ ንዕኦም ንምፍታሕ ክውሰዱ ዘለዎም ፡ ስጉምታት ብምብራህ፡ ኩሉ ኣካል ምምሕዳር ቤተ ክርስቲያን ሰንሰለታዊ ምምሕዳር ሓልዩ ክኸይድን ፡ ሕጊ ቃለ ኣዋዲ ብግብሪ ክስረሓሉ ከም ዘለዎም ለበዎኦም ብምግላጽ ብወገን ምምሕዳር ዝነበረ ጸብጻቦም ፈጺሞም፡ ካብኡ ስዒቡ ብወገን ክፍሊ ፋይናንስ፡ ፋይናንሳዊ ጸብጻብ፡ ብክፍሊ ንብረት ድማ ንንብረት ሃገረ ስብከት ዝምልከት ጸብጻብ ቀሪቡ፡ ድሕሪዚ ተጋባእቲ ዘለዎም ሕቶታት ኣቕሪቦም፡ ዘዕግብ መልሲ ውን ብወገን ሃገረ ስብከት ቀሪቡ።
ድሕሪዚ ኣብ ሃገረ ስዊዘርላንድ ብምትሕብባር ንኡስ ሃገረ ስብከት ዝተረኽበ ገዳም ንኽኸውን ተመዲቡ ንዘሎ ንተጋባእቲ ሰፊሕ መብርሂ ተዋሂቡ፡ ብተጋባእቲ ድማ ነቲ ተረኺቡ ዘሎ ዕድል ክንጥቀመሉን፡ ሰፊሕ ዝኾነ ጎስጓስ ኣብ ምእመናን ክግበረሉን ብሓጎስ ለበዋ ድሕሪ ምሃብ፡ እዚ ጉዳይ ብደረጃ ቤተክርስቲያና ኣዝዩ ጠቓምን፡ ንብዙሕ ኣገልግሎት ክውዕል ከም ዝኽእል ገሊጾም።
እዚ መስርሕ ኣብ ንኡስ ሃገረ ስብከት ዝርከባ ኣብያተ ክርስቲያን ብቅዱስ ቅንዓት ዘበገስዎን፡ ንትግባሪኡ ድማ ብዙሕ ዝጻዓርሉን እዩ። ሃገረ ስብከት ምስ ወከልቲ ሰበኻ ጉባኤታት ንኡስ ሃገረ ስብከት ስዊዘርላንድ ድሕሪ ዘካያዶ ምምይያጥ ነዚ ጉዳይ ንዝያዳ ኣድማዕነቱ ብደረጃኡ ሃገረ ስብከት ክትሓዝ ድሕሪ ምውሳኑ፡ ኣብዚ ግዜ ብኣላይነት ሃገረ ተታሒዙ ይስርሓሉ ኣሎ። በዚ ጉዳይ ኣብ ቀረባ ጊዜ ሰፊሕ መግለጺ ክወጽእ ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ ንሕብር።

ካብኡ ቀጺሉ ናይ ሓሙሽተ ንኡስ ሃገረ ስብከታት ጸብጻብ ቀሪቡ፡ ዝተሓተቱ ሕቶታት ውን ብግቡእ ብዝምልከቶም ኣመሓደርቲ ንኡስ ሃገረ ስብከታት መልሲ መብርህን ተዋሂቡ።

ኣብ ናይ መወዳእታ መደብ ናይዚ ዕለት፡ ካብ ተጋባእቲ ሓፈሻዊ ሕቶታት ንልኡካን ቅዱስ ሲኖዶስን ሃገረ ስብከትን ዝምልከት ቀሪቡ፡ ብጹዓን ኣቦታት ውን ነቲ ዝቐረበሎም ሕቶታት ዘዐግብ መልሲ ሂቦም፡ ንሃገረ ስብከት ዝምልከት ውን ብኣቦ መንበር ሃገረ ስብከት ተመሊሱ። በዚ ድማ ናይ ቀዳማይ ዕለት ጉባኤ ብጸሎት ተፈጺሙ።

ካልኣይ መዓልቲ ጉባኤ ሰላም ለማርያም ተባሂሉ፡ ስብሓታት ድሕሪ ምብጻሕ ፡ “ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር ፥ንትፈሳሕ ወንትሐሰይ ባቲ፡ ኦ እግዚኦ ኣድኅንሶ” ዝብል ስብከት ድሕሪ ምብጻሑ ናይ ዕለቱ ወንጌል ብብጹዕ ኣቡነ ቄርሎስ በጺሑ፡ ኣቡነ ዘበሰማያት ድሕሪ ምብጻሑ፡ ዝተረፋ ንኡስ ሃገረ ስብከታት ጸብጻባተን ኣቕሪበን፡ ናይ ሕቶን መልስን ጊዜ ድሕሪ ምፍጻሙ፡ ንህልው ኩነታት ምምሕዳር መንበረ ፓትሪያርክን ፡ ዝሰላስሎም ዘሎ ዕማምትን፡ ሕጽረታቶሙን ብዝምልከት ሰፊሕ መግለጺ ብምክትል ዋና ኣመሓዳሪ መንበረ ፓትሪያርክ ዲያቆን ግርማይ ዘርኣይ ቀሪቡ። ነቲ መንበረ ፓትርያርክ ብውሽጣዊ ዓቕሙ ዘሰላስሎም ዘሎ ዕዮታት ፡ ኣብ ደገ ዘለዋ ኣብያተ ክርስቲያናት ሓገዘን ከበርክታ ለበዋ ቀሪቡ።

ካባኡ ቀጺሉ፡ ወኪል ትምህርቲ ሰንበት ሃገረ ስብከት ንምምራጽ ፡ ወከልቲ ኣብያተ ትምህርቲ ሰንበት ተኣኪቦም ፡ ክልተ ሕጹያት ድሕሪ ምሃብ ብጉባኤ ሓደ ተመሪጹ፡በዚ መሰረት ከም ወኪል ትምህርቲ ሰንበት ኣብ ሃገረ ስብከት ኮይኑ ምስ 6 ምምሕዳር ሃገረ ስብከት ብሓባር ከገልግል እዩ። ኣብ መወዳእታ ብሃገረ ስብከት ሓገዝቲ ክፍልታት ንኽቖማ መደብ ከም ዝተታሕዘን፡ ከም መጀመሪ ዘበገሰን ድማ ብዝርዝር ኣቕሪቡን፡ ነዘን ክፍልታት ዘካይድወን ኣባላት ኣብ ቀረባ ጊዜ ንኹለን ኣብያተ ክርስቲያን ከም ዝገልጽን፡ ኣብ ኣገልግሎቶም ድማ ዘድሊ ምትሕብባር ክግበረሎም ለበዋኡ ኣቕሪቡ።

ኣብ መወዳእታ፡ ብጹዕ ኣቡነ ቄርሎስ ሊቀ ጳጳስ ዓዲ ቐይሕ፡ ኣብ ሃይማንትኩም ጽንዑ፡ ንዝመጻኩም ኩሉ ፈተና ድማ ብትዕግስቲ ክትሓልፍዎን፡ እቶም ዕቤት ቤተክርስቲያን ዘይምንዩ ብዝገብርዎ ጸለመ ክትሳናበዱን ከም ዘይብልኩም፡ ነቶም ከምኡ ዝገብሩ ድማ እግዚአብሔር ናብ ልቦም ክመልሶምን ንዘለና ፈተና ክቕንጠጠልናን፡ ኩልና ብጸሎት ንእግዚአብሔር ፡ክንጽውዖ ኣሎና ብምባል፡ ቤተክርስቲያንና ፍጹም ዝኾነ ሰላም ክትረክብ ርሑቕ ከም ዘይከውን ዘለዎም ተስፋ ብምግላጽ ዘይጽገብ ኣባታዊ ምኽሮም ሂቦም።
ዋና ጸሓፊ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣቡነ ሉቃስ ውን ብወገኖም፡ ኣንጻር ቤተክርስቲያን ዝዓለመ ጸለመ ኮነ ኢልካ በቶም ቤተ ክርስቲያን ክትሕደስ ኣለዋ ኢሎም፡ ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ፡ ዝካየድ ዘሎ ምዃኑን፡ ህዝቢ ድማ ነዚ ክነቕሓሉ ከም ዝግብኦን፥ብፍላይ ድማ ውሉደ ክህነት ኣብ እምነቶም ጸኒዕም ፡ ኣርኣያ ብምዃን ንህዝቦም ክጥርንፉ ክህንታዊ ሓላፍነቶም ምዃኑ ወሲኾም ብምብራህ ማዕዳኦም ሂቦም።
ኣብ መወዳእታ ብጹዕ ኣቡነ ቄርሎስ ንጸሎት ብምምራሕ ልክዕ ሰዓት፣3 ድሕሪ ቀትሪ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሃገረ ስብከት ብፍቃድ እግዚአብሔር ብሰላምን፡ ዕዉት ብዝኾነ ኣገባብ ተፈጺሙ።

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *