ረቂቕ ድምጺ እግዚኣብሔር ብመቓልሕ ተሰሚዑ!

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ኣሜን!! ኣብ ታሪኽ ደቂ-ሰባት እግዚኣንሔር ዘየብሉ ትውልዲ ተራእዩ ኣይፈልጥን’ዩ። ትውልዲ ዘየኽበርዎ ኣምላኽ፡ ትውልዲ ዘይተኣዘዝዎ እግዚኣብሔር ግን ኣሎ። እግዚኣብሔር ዘይነበረሉ ዘመን የለን፡ ደቂ ሰባት ዘይነበርሉ ዘመን ግን መሊኡ። እግዚኣብሔር ዝተጋገየሉ ዘመን እረ፡ ሓንቲ ማይክሮ-ሰከንድ’ውን እንተዂነ ኣይትርከብን’ያ፡ ሰባት ዘይተጋገዩላ ሰከንድ ግን ፈጺምካ የላን። ደቂ ሰባት ኣብ ኲሉ ዘመኖም ይብድሉ፡ እግዚኣብሔር …

ኣብ ሕቕፊ እግዚኣብሔር ዝሟሞቐት ነፍሲ!

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ኣሜን! ወዲ ሰብ ካብ ፍቕሪ እግዚኣብሔር እናረሓቐሉ ኣብ ዝመጻሉ ኪደት፡ ንሱ ግን እናቐረቦም ይመጽእ። ሰብ ካብ ሕቕፊ እግዚኣብሔር እንክሃድም ንሱ ግን ከይተሓለለ ወትሩ ዓው ኢሉ ይጽውዖም። ደቂ ሰባት ይሃድሙዎ፡ እግዚኣብሔር ከኣ ክሓቕፎምን ከም ደርሆ ንጨቃዊታ ክናብዮምን መዋእላት ይሓልፍ፡፡ እዚ ግዚያት’ዚ እምበኣር፡ እግዚኣብሔር ናብ ደቂ ሰባት ዝገበሮ ጉዕዞ ዘዘንቱ …

እዝነ-ልቦናናኻ ንእግዚኣብሔር ምኽፋት!

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐድ አምላክ ኣሜን!! እግዚኣብሔር ጥልቂ ዝኾነ ሚስጢር’ዩ፡ ስለዚ ንምርድኡ እሙን ዓርኪ ምዃን የድሊ። እግዚኣብሔር ኣዝዩ ርሑቕ’ዩ፡ ንሃይማኖታውያን ግን ቅርበቱ ክሳብ ውሽጢ ልቦም’ዩ። እግዚኣብሔር ሓቀኛ ሰባኺ’ዩ፡ ሓቀኛታት ኣእዛን ግን ይደሊ። እግዚኣብሔር ሓቂ’ዩ፡ ስለዚ ንምስዓቡ፡ ብክሕደትን ምንፍቕናን እትንኖ ልቢ ዘይኮነስ፡ ትኽክለኛን ቅኑዕን እምነት እትውንን ልቢ ይደሊ።እግዚኣብሔር ፍቕሪ’ዩ፡ ንኽፍቀር ድማ፡ ንዂሉ ሰብ ብዘይኣፋላላይ …

ጣዕሚ ድምጺ ቤተክርስቲያን! 1ይ ክፋል

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ኣሜን! ድሮ ፍላሜ ዘመነ ሓድሽ ኪዳን ብምሕረት እግዚኣብሔር ተጀሚሩስ፡ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ፡ “ብዙሓት ነዚ ንስኹም ትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ተመንዮም ግን ክርእይዎ ኣይተኻእሎምን፡ ነዚ ንስኻትኩም ትሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ ተመንዮም’ውን ኣይተኻእሎምን፡ ንስኻትኩም ግን ኣዕይንቲኹም ዝርእያ ኣእዛንኩም’ውን ዝሰምዓ’የንሞ፡ ብጹአን’የን!” እናበለ ነቶም ንሱ ዝሓረዮም ንሳቶም ድማ ልባቶም ዝኸፈትሉ ሕሩያት ደቀ መዛሙርቱ …

ጽድቂ ዝሰብኽ ዘመነ-ጥምቀቱ 2ይን መወዳእታን-ክፋል

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ኣሜን! እዚ ቅንያት’ዚ እግዚኣብሔር ወልድ ብዝተወሃሃዶ ስጋ ዝተገልጸሉ፡ ብዘመነ ጥምቀቱ ናይ ሥላሴ ምሥጢር ዝተጋህደሉ፡ ቅድስት ድንግል ማርያም እመ ኣምላክ ዝዓረፈትሉ፡ ሰፊሕ መንፈሳዊ ዜና ጽድቅ ዝስበኸሉ ዘመነ ኣስተርእዮ’ዩ። ኣብ ዝሓለፈ ካብቲ ወትሩ ብግዜ ጥምቀት ዝንገር ኣምላኻዊ ኣስተምህሮ፡ እቲ ዘመን ኣፍ ኣውጺኡ ወትሩ ካብ ዝሰብከና ዝተወሰኑ 3 ነጥብታት ጠቂስና ምንባርና …

ጽድቂ ዝሰብኽ ዘመነ-ጥምቀቱ

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ኣሜን! ቅንያቱ እግዚኣብሔር ወልድ ብዝለበሶ ስጋ ብተዋህዶ፡ ብኢደ ዮሐንስ መጥመቅ ኣብ ማየ-ዮርዳኖስ ንዝተጠመቐሉ ግዜ ዛዕባ ገይርና እነዘንትወሉ ቅንያት ኢና ዘለና። እዚ ዜና’ዚ ክንገር እንከሎ ኣብ ሕልናና ኣትዮም ፍቓደ እግዚኣብሔር ንኽንፍጽም ዝቕስቅሱና ሸውዓተ  ዓበይቲ ናይ ልብና ሰበኽቲ ክጥቀሱ ይከኣል’ዩ። ምኽፋት ሰማያትን ግልጸተ እግዚኣብሔርን፡- ሰማያት ብኢደ ዋኒኖም ክኽፈቱ ይኹን ክዕጸዉ፡ …

ምሳሌ ሰብን ተኽልን

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ኣሜን! ላዛ ቋንቋና ብዛዕባ ዝጸደቐት ተኽሊ እንታይ ይብል፧ ብዛዕባ “ጽድቂ” ዝብል ቃል፡ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ‘ተመጺእና፡ “ጸዲቑ፡ ጸዲቓ” ንዝብል ግሳዊ ሰርወ-ቃል ንምፍላጥ፡ ካብቲ ኣጠቓቕምኡን ጽንሰ ቃሉን እንተድኣ ተበጊስና፡ መብዛሕትኡ ግዜ ንሓንቲ ካብ ፈለማ ተተኺላ ክትዓብን ርእሳ ክኢላ ኣቚጽልታ ከተግላዕልዕንን ንዝጀመረት ተኽሊ ኢና ንጥቀመሉ። ማለት ሓደ ኣብ ናይ ስነ-ሕርሻ …

ብዝዓባ ጽባሕ ክንሓሥብ ሎሚ ኣይንረስዓያ!!

በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሓዱ ኣምላክ ኣሜን! መንፈሳዊ ሕይወት ዘገምታዊ ኪደት ዝመርጽ ነዊሕ መንገዲ እዩ። መንፈሳዊ ሕይወት ብዝዓባ ጽባሕ ከይተጨነቅካ ጽባሕ ሕያው ኴንካ ክትርከብ፣ምስ ናብ ሞት ዝስኽትቱ ክሰተታ ትፋለመሉ ናብራ ቅድስና እዩ። ትልሚ ሓሳባት ናይ ትማል ኣብ ሎሚ የንብሩኻ። ስለዚ ጽባሕ ሞት ዘይትደሊ እንተኾንካ ሎሚ ሕያው ኩን። ስለ ጽባሕ ምጭናቅ ዘይኮነስ፣ሕጂ እንታይ ክገብር ዝብል …

ውሻጠ ቤትካ እንተፍሪስካ      ናይ ሓባር ቤት ክትኃንጽ ክትሽገር ኢኻ!!

በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሓዱ ኣምላክ ኣሜን! ህንጻ ዝብል ቃል ክዝከር ከሎ ኣብ ናሕሲ ኣእምሮና ዝቅረጽ ምዕባለ፡ጽባቀ፡ ዕቤት ዝብሉ ተባህግቲ ቃላት እዮም። ወዲ ሰብ ቅድሚ ንመንፈሳውን ሥጋውን ህንጻ ክሃንጽ ምብጋሱ ኣቀዲሙ ገዛእ ርእሱ ክኃንጽ ግዴታ ይኾኖ። ካብቲ ኣብ ግዳም ዘላ ቤተ ክርስቲያን ዝሃንጽ፡እቲ ኣብ ውሽጡ ዘላ ቤት ዝኃንጽ ይበልጽ። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እትምህረና ትምህርቲ …

 ኣብ ዘመን ግሽነትኩም ብፍርሓት ንበሩ።1ይ ጴጥ.1-17

ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን ኪርያላይን ክርስቶስ ኣምላክነ ዘመጽኣ ወሓመ በእንቲኣነ በሕማማቲሁ ይቤዘወነ።  ንሴብሖ ወናልዕል ስሞ እስመ ውእቱ ገብረ መድሓኒት በዕበየ ሣህሉ    በዚ ጀሚሩ ዘይበኅለሉ ቀዳማዊ ክሳዕ ዘይብኅለሉ ዳኅራዊ፣ወሓይዝ ቅድሚ ምፍሳሶም፡ ነፋሳት ቅድሚ ምንፋሶም፡ ብርሃናት ቅድሚ ምምልላሶም ብባሕሪኡ እናተመስገነ ዝነብር ናይ ምስጋና በዓል ቤት እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብርን ምሥጋናን፣ኣምልኾን ስግደትን ንዘልዓለም ንዕኡ ይኹን። ኣሜን! ዝኸበርኩም ተኻታተልቲ መደብ ፍኖተ ሃይማኖት …