ሠናይ ዜና(2ይ ክፋል)

  “ጽድቂ!”፡ ምስጢራዊ ገለጻኡ፡ “ጽድቂ!” ማለት ትኽክላዊ ትርጒሙ ንምርዳእ፡ ካብቲ “ጸድቀ” ዝብል ሰርወ ግሱ እንተድኣ ተበጊስና፡ “ሓቂ፡ርትዒ፡ ንጽሕና፡ ብጽእና…” ናብ ዝብሉ ኣምላኻውያን መብርሂታት ክወስደና ይኽእል። እዚ ድማ ባሕርይ ኣምላኽ” ጽድቂ’ዩ፡ ንሱ ሓቂ’ዩ፡ ባዕሉ’ውን ብባሕሪኡ ንጹሕ’ዩ፡” ዝብል መግለጺ ምስ ፈጣሪ ጥራይ ዝሰማማዕ ኣመለኻኽታ ስለዝኾነ’ዩ። ሰብ ወይ ካልእ ፍጡር ብካብ ፈጣሪ ዝተዋህቦ ናይ ባርኾት ውህብቶ ተጠቂሙ ጻድቕ …

ሠናይ ዜና(1ይ ክፋል)

 ካብ ትርጒሙ ክንብገስ (1ይ ክፋል) √ “ዜና ሰሚዕካዶ ትፈልጥ፧” ዝብል ሕቶ ተዝለዓል፣ ዓይነታት ዜና ደኣ ይፈላለ ይኸውን እምበር መልሱስ ኲሉ ሳዕ “እወ” ምኾነ። ነገራት ደቂ ሰባት ዳርጋ ኲላቶም ክትብል ትደፍር፣ ውጽኢት ናይቶም ዝስምዑ ዜናታት’ዮም። ዜና ኣብ መንፈሳዊ ህልውናን ናብራን ደቂ ሰባት ዓቢ ኣስተዋጽኦ ኣለዎ። ዜና ንውድቀት ይኹን ንትንሳኢ ዓቢ ሚና’ዩ ዝጻወት። ማለት ኲላቶም ሰናይ ግብራት፣ …