ጣዕሚ ድምጺ ቤተክርስቲያን! 1ይ ክፋል

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ኣሜን! ድሮ ፍላሜ ዘመነ ሓድሽ ኪዳን ብምሕረት እግዚኣብሔር ተጀሚሩስ፡ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ፡ “ብዙሓት ነዚ ንስኹም ትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ተመንዮም ግን ክርእይዎ ኣይተኻእሎምን፡ ነዚ ንስኻትኩም ትሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ ተመንዮም’ውን ኣይተኻእሎምን፡ ንስኻትኩም ግን ኣዕይንቲኹም ዝርእያ ኣእዛንኩም’ውን ዝሰምዓ’የንሞ፡ ብጹአን’የን!” እናበለ ነቶም ንሱ ዝሓረዮም ንሳቶም ድማ ልባቶም ዝኸፈትሉ ሕሩያት ደቀ መዛሙርቱ …

ጽድቂ ዝሰብኽ ዘመነ-ጥምቀቱ 2ይን መወዳእታን-ክፋል

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ኣሜን! እዚ ቅንያት’ዚ እግዚኣብሔር ወልድ ብዝተወሃሃዶ ስጋ ዝተገልጸሉ፡ ብዘመነ ጥምቀቱ ናይ ሥላሴ ምሥጢር ዝተጋህደሉ፡ ቅድስት ድንግል ማርያም እመ ኣምላክ ዝዓረፈትሉ፡ ሰፊሕ መንፈሳዊ ዜና ጽድቅ ዝስበኸሉ ዘመነ ኣስተርእዮ’ዩ። ኣብ ዝሓለፈ ካብቲ ወትሩ ብግዜ ጥምቀት ዝንገር ኣምላኻዊ ኣስተምህሮ፡ እቲ ዘመን ኣፍ ኣውጺኡ ወትሩ ካብ ዝሰብከና ዝተወሰኑ 3 ነጥብታት ጠቂስና ምንባርና …

ምሳሌ ሰብን ተኽልን

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ኣሜን! ላዛ ቋንቋና ብዛዕባ ዝጸደቐት ተኽሊ እንታይ ይብል፧ ብዛዕባ “ጽድቂ” ዝብል ቃል፡ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ‘ተመጺእና፡ “ጸዲቑ፡ ጸዲቓ” ንዝብል ግሳዊ ሰርወ-ቃል ንምፍላጥ፡ ካብቲ ኣጠቓቕምኡን ጽንሰ ቃሉን እንተድኣ ተበጊስና፡ መብዛሕትኡ ግዜ ንሓንቲ ካብ ፈለማ ተተኺላ ክትዓብን ርእሳ ክኢላ ኣቚጽልታ ከተግላዕልዕንን ንዝጀመረት ተኽሊ ኢና ንጥቀመሉ። ማለት ሓደ ኣብ ናይ ስነ-ሕርሻ …

ሠናይ ዜና(2ይ ክፋል)

  “ጽድቂ!”፡ ምስጢራዊ ገለጻኡ፡ “ጽድቂ!” ማለት ትኽክላዊ ትርጒሙ ንምርዳእ፡ ካብቲ “ጸድቀ” ዝብል ሰርወ ግሱ እንተድኣ ተበጊስና፡ “ሓቂ፡ርትዒ፡ ንጽሕና፡ ብጽእና…” ናብ ዝብሉ ኣምላኻውያን መብርሂታት ክወስደና ይኽእል። እዚ ድማ ባሕርይ ኣምላኽ” ጽድቂ’ዩ፡ ንሱ ሓቂ’ዩ፡ ባዕሉ’ውን ብባሕሪኡ ንጹሕ’ዩ፡” ዝብል መግለጺ ምስ ፈጣሪ ጥራይ ዝሰማማዕ ኣመለኻኽታ ስለዝኾነ’ዩ። ሰብ ወይ ካልእ ፍጡር ብካብ ፈጣሪ ዝተዋህቦ ናይ ባርኾት ውህብቶ ተጠቂሙ ጻድቕ …

ሠናይ ዜና(1ይ ክፋል)

 ካብ ትርጒሙ ክንብገስ (1ይ ክፋል) √ “ዜና ሰሚዕካዶ ትፈልጥ፧” ዝብል ሕቶ ተዝለዓል፣ ዓይነታት ዜና ደኣ ይፈላለ ይኸውን እምበር መልሱስ ኲሉ ሳዕ “እወ” ምኾነ። ነገራት ደቂ ሰባት ዳርጋ ኲላቶም ክትብል ትደፍር፣ ውጽኢት ናይቶም ዝስምዑ ዜናታት’ዮም። ዜና ኣብ መንፈሳዊ ህልውናን ናብራን ደቂ ሰባት ዓቢ ኣስተዋጽኦ ኣለዎ። ዜና ንውድቀት ይኹን ንትንሳኢ ዓቢ ሚና’ዩ ዝጻወት። ማለት ኲላቶም ሰናይ ግብራት፣ …